Předchozí 0174 Následující
str. 151

jíce krejcar svůj raději na vychování dítek a hospodářství, ačkoli se jim předee také, a ne nepravě, předhazuje, že tu tak vzácnou, ano drahou

příležitost k studium tak horlivě nepožívají, jako cizí, a jak by to býti mohlo, neb študentů Píseckých (z města) málo jest.


23. Neseni Vám, noviny, poslouchejte. (Jesličkv Hořického družstva hračkářského).


Předchozí   Následující