Předchozí 0219 Následující
str. 196
Poněvadž v mé nemoci Nižádné pomoci Žádný dáti nemůže, Smrt sama spomůže.Ach ach mé srdce přesmutné, Srdce zarmoucené, Necht jsem života zbaven, Když mám být zarmoucen.

Srdce Lipironovi k smrti žalostně pospíchajícímu se ozvalo, jej těší, a aby k Cupidovi aneb Amoru supplieoval, jemu radí.

Ach ach nepospíchej,

Nevěda příčiny,

Života tvého nechtěj

Žádat ukráceni,

Ovšem že jsem žalostné,1

Všeckno zarmoucené,

Však dost v pěkném obrazu

Uvnitř obklíčené.Litujiž tvé mladosti, Posečkej maličko, Můžeť se naleznouti Přítel věrný někdo, Který by mohl spomocti A mne uzdraviti, Pro koho chceš umříti, Můž' sebou dát hnouti.Ach zrádný Cupido, Opět tě podvedlo A mné střelou svou ostrou Smrtelně ranilo Stvoření jedno vznešené, Aneb sličnost jeho Chytila a zavřela Do revíru svého.Šikujiž žádosti své K té překrásné dámě, Kterážto v svém possessu A mocnosti má mně,

Ať ona sebou hnouti dá, Neboť má býti tvá, Když jenom chce Fortuna, Paní ve všem mocná.Lítost ach nade mnou měj,

Víš můj intent celej,

A co od tebe žádám

Aneb content jakej,

Že jsem (vinny mně nedávej)

Ji zamilovalo,

Milovat poručilo,

Co vidělo oko.Venuše ctná bohyně,

Cupido pachole,

Mohout v tom raddu dáti,

Státi za přítele.

Amor ať jesti patron tvůj,

Za to žádej časně,

Oflt musí spůsobiti,

Vše co v světě možné.Ach ty milá mladosti, Volám v mé bolesti, Takliž více užiti Nemáš veselosti. O kdož jesti tak ukrutný, Srdce zarmoucený, Kdož tě žádá zkaziti, Kdož chce zahubiti.

Otázky a odpovědi.

* Svobodní zednáři v lidové tradici. V poslední době všímají si pěstitelé lidovědného studia také otázky, jak se dívá lid na svobodné zednáře podle zděděných tradic o jejich tajnůstkářství, o jejich moci, o jejich bohatství a pod. Srv. Olbrich, Die Freimaurer im deutschen Volksglauben, Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde, Heft XII, XV; téhož, Zirkelkorrespondenz XXIV, 1905, Heft 1; 1906, Heft 8. Viz též Wehrhan, Freimaurerei und Volkskunde, Zeitschrift des Vereins für rheinische und westfälische Volkskunde, Band VI.; téhož studie o téže látee Hessische Blätter für Volkskunde 1909 a Latomia XXXII. Srv. obou


Předchozí   Následující