Předchozí 0241 Následující
str. 218

nová nemoc famfulica (iníluence) nás neminula. Než vyznají se naši Slováci též v hojení těchto nemocí. K tomu slouží jim ponejvíce byliny, a to hlavně psí jazyk (jitrocel), k a m é 1 k y (heřmánek), mateří dúška, slepý mák, vlčí jablko (podražec), kozičky (černý bez), turecké hrozny (lilek) a mn. j.

Uvedu také nadávky, kterými sebe Podlužáci ctí. Již samo slovo Podlužák je nadávkou. Říkají tak Tvrdoňčanům. Kostičanům říkají b 1 v o n i, Žiškovčanům k ř e n c i, Bílovčanům Hanáci. To je místní patriotismus! Mezi sebou: P i r o h a (asi jako buchta, boží dárek), m 1 g o š (mlgati, cucati prst), d u c á k (hlupák), loj dál (který má bolest v očích), ožgřindanec (kterému jdou při řeči sliny z úst), halda (čurna), š u b r a (coura) a j. Lidem blbým říká se h 1 u p í. Slovo hloupý vyznačuje se slovem sprostý. Měchem uderený = je hloupý. Někteří ludé jsou mrcha (zlí).

Dr. Josef Volf:

Pekaři ve Freiberce r. 1640 proti českým koláčům.

Čeští exulanti zápasili v 17. stol. s neočekávanými překážkami, chtě-li-li v cizině provozovati řemeslo. Německé cechy se postavily na odpor proti domnělým i skutečným vetřelcům a žádaly na nich na základě svých cechovních řádů, aby se podrobili zavedenému pořádku, t. j. aby zhotovili mistrovský kus, vypravili mistrovskou hostinu, a zaplatili do cechu mistrovský poplatek, chtějí-li býti do cechu přijati. Tomu exulanti odpírali, vykazujíce se mistrovskými listy českými; namítali, že nesluší s nimi jednati jako s tovaryši, když v mistrovství v Cechách již sešedi-věli, a zakazovati jim, vyhnancům pro pravdu Páně, svobodné provozování řemesla. Z toho vznikají četné zápletky, o nichž ku př. protokolly městské rady v saském Freiberce mnoho záznamů chovají. Uveřejním je v. Dějinách exulantů freiberských. Zde podávám ukázkou malý příklad, jak daleko cechovní zášť někdy zabíhala. K 17. srpnu 1640 jest zaznamenán připiš cechu pekařského městské radě, v němž si pekaři stěžují na české ženy, že pekou rozličné druhy koláčů, které jsou proti pořádku. Městská rada se usnesla, že má býti Čechům zakázáno péci koláče s tvarohem, kdežto koláče podle českého způsobu mohou býti dále dělány.*) Skoda, že se nezachovala stížnost cechu pekařského, kde se asi podrobně mluvilo o různém způsobu připravování českých koláčů. Zdá se, že koláče s tvarohem šly příliš na odbyt — na ujmu freiberských výrobků. A proto je cech hleděl odstraniti.


*) Zajímavý zápis tento zní: Die Bäcker beschworen sich uber die Böhe-mischen weiber, das Sie allerhandt Kuchen backen, so Ihrer ordtnung zuwider; soll ihnen geboten werden, die mit Kese undt andere dergleichen gebackene Kuchen abzuschaffen. Was aber sonsten an demo nach Böbemischer artt gebackenen Kuchen anlanget, sollen sie dabei gelassen werden. (Rathsprotokolle, 17. srp. 1640,. str. 49.)

Předchozí   Následující