Předchozí 0253 Následující
str. 230

Co psali vojáci.*)

1. Dopis s Brunecku 1909.

»Milovníku hezkých děvčat« poslal z Tyrolska přítel voják lento dopis:

V Brunecku dne 17 řijna 1909. Mílí kamaráda Přijmi odemně srdečný pozdrav lístek jsem od Tebe obdržel pravě jsem ho dostal v neděli při btfelu. Vzpomínám si na tebe jak asi užíváš posvícení co já zatím jsem daleko od Cech vzdálen a v kasárnách zavřen. Ještě doposud ven nesmíme. Pivo zde jest velmi drahé Y21. stoji 11 kr. tak to nejde aby ho člověk mohl. Doma [taky užívají mí kamarádi vesele posvícení. Ty jsi na to nejlepší vyzrál kdyby o tom posvícení 30 zl utratil ještě si na tom dobře. Tady člověk utratí moc peněz nic neužije a co skusí to má k lepšímu. Já jsem u horského delostrelectva kteří nosí svá děla na mulách do těch velkých vrchů jako zekzecír placu koukáme na vrch který jest vysoký 2340 m. a na tento vrch se musí lézti s těmi děli. K tomu jest potřebí 4 až 5 hodin. Jako při infanteni jest to zcela snadší. Zde musí umět člověk egzecírovať. s karabinou zacházet s našim šicem neboli kanónem zacházet, koně sedlat, pucovat, rajtovat. A v pádu války jest člověk hned první mobilisován, Neboť letos z jara když to bylo s tou válkou tak již byli z našich kasáren vyrukovaný na hranících Italských na které máme asi dvě hodiny cesty, A sem do našich kasáren měli přijití Prašký kanoníři. Zde v městě jest špatná veselost za jedno jest všecko zde samí Němci pak holek zde málo a to ještě nejsou hezký. Pak vůbec jenom zde do kostela chodí, město jest menší jak milevsko a jest zde 5 kostelů a jeden klášter, Na ten koukáme s okna kasáren ve ktere'm zvoní již ve tři hodiny ráno ve kterém jsou kapucíni. Zde v Tyrosku jest 10 čísel a již jest kostel. Cvíli jest zde veselo a za hvíli člověk misií že by? se raci zastřelil hned. Nás jest v cimře 16 legrůtů a to 10 Čechů 6. němců a vůbec samí veselí hoši. Cestou jsem skúsil taky mnoho v Benešově jsem čekal až do šesti hodin do večera. Pak jsem jel spátky na tábor. Soběslav veselí, budějovice, linec, Salcburg, Inšpruk, briixen, do briixenu jsem přijel ve čtvrtek v poledne tam jsme čekali do jedné hodiny v noci a sem jsme přijeli v pátek ráno, Ale jestli zde nebudu muset zde zůstat na tři roky neboť nám stále pan cuksfiiŕa otom říká neboť co jsou zde na tři roky a jest jích několik takovejch blbejch tak ty že by šli domů mi zde někteří zůstali což by mě moc netěšilo. Tak mě piš brzo jak jsi užíval posvícení a jestli přijdu domů a budu-li živ a zdráv pak tě na Vánoce navštívím. Alespoň pak můžu řiet že jsem něco viděl užil ale taky skúsil.


*) Po z n. red. Na str. 400 v ročn. 19. zahájili jsme novou rubriku. Prosili jsme za zprávy, staré i nové, co psali a co píší vojáci Češi z vojny. Odůvodnili jsme důležitost podobných dopisů a záznamů. Došlo několik příspěvků. Z nich zvláště pěkný poslal p ředitel okr. kanceláře v Jičíně J. Liška a učitel měšť. školy J. Kopáč z Humpolce. Uveřejníme ve XX. ročníku.

Předchozí   Následující