Předchozí 0254 Následující
str. 231

Jak nám říká pan cuksfiira že by za to mnohý cech rád dal mnoho peněz aby se mohl do Tyroska podívati. Zdali pak ti psal již Tondo štrundlů kde je a jak se mu vede a hodně-li se mu stejskalo. Mě vůbec se nestejskalo docela nic Mě mí kamarádi taky ještě nepsali. Tak uživej hodně, a buď veselej pozdravuj odmně Berkovi sestru bratra a rodiče. Tak ještě jednou srdečně pozdravuji a zůstávám Tvůj věrny kamarád Josef Skalák Z Bohem na shledanou.

Fr. Kolář: ,

Přijímání do svazku sousedského na Prachaticku.

Právní zvyk lidový.

Každá obec má tak zvaný sousedský svazek, jehož údové mají zvláštní práva a do něhož se děje přijímání se zvláštními obřady. Ty mají tu a tam různý ráz. Někde totiž přijímají nového hospodáře do sousedstva hned po svatbě, v Prachaticku pak, až když jsou tři nebo čtyři hospodáři; ti pak přijímáni jsou najednou. Některý hospodář musí čekat tedy na přijetí pět, šest, i více let. Hospodář takový musí míti v té obci »právo domovské«.

K obřadu tomu určí se obyčejně sobota, nebo neděle. Manželky oněch hospodářů, již mají býti do svazku sousedského přijati, napekou ku dni tomu množství koláčů, koblih a každá bochník chleba; pak nakoupí dobrého vína a dobré kořalky. Rozumí se, že ani pivo neschází.

Když se všickni staří sousedé ku představenému sešli, tu nastávající sousedé se svými ženami přijdou a zůstanou v chodbě za dveřmi státi. Ženy nesou pečivo a nápoje v nůších. Ze svého středu vyvolí si mluvčího. Ten přijde do světnice a řekne: »Vážení sousedé! Přicházím prosit za lidi, mezi které i já náležím, byste je přijali do svazku sousedského; já i oni slibujeme, že pořádným životem, svědomitým zastáváním povinností sousedských za toto dobrodiní se vám odměníme.«

Představený: »Kdož ví, co je to za lid!; my nemůžeme přijati mezi sebe. lidi, které ani neznáme, a kteří, kdož ví, odkud přišli!«

Mluvčí: »Stojím za ně, že jsou to lidé pořádní!«

Představený: »Tedy je sem přived1!«

Mluvčí otevře dveře a ti vstoupí. Ostatní sousedé, když vidí pečivo a nápoje v nůších, volají: »Takové lidi můžeš přivést častěji, když nám vždycky takové věci přinesou. Takové prijmem vždy!« A sousedé jsou prijatí. O pečivo, jež zatím bylo vyndáno na stoly, se rozdělí, a když se pírem, vínem a kořalkou podveselí, počne hudebník, buď »houslička«. !bo dudák i jiný, zvlášť k té věci objednaný, hráti. Sousedé pak tančí s novými sousedkami dlouho do noci.


Předchozí   Následující