Předchozí 0274 Následující
str. 251
Aniž se dala podvésti Vzáctným kavalérům, Knížatům a velkým pánům I mnohým též králům, Kteří z daleka přijeli Z rozličné krajiny, Aby ji milovali Anebo spatřili.Dvamezcítma (22) z Ithaky

Kavalérů bylo,

Dvacet jich pak a čtyry

Z Samije přijelo;

A dvaceti z Zacinthyje

Stavěli se k službě,

Byli též z Julychyje

Dva a padesáte.Každý den u ní vždyckny Skvostně hodovali, Při hodech pak musiky Všecky se díly, S fraucimorem celí noci A služebnicemi Tance provozovali, Kratochvíle měli.Často podvodný posly K ní jsou vysílali, Že Ulyssa měšťané Trojanští zabili. Povídali zase mnozí, Že zhynul na moři, Předivné cti strojili Její čistotnosti.Však Penelope upřímná Nikdá nevěřila, Ulyssa vždy čekala, Často naříkala: Ach Ulysses nejmilejší, Proč tvou nejmilejší V zármutku zanecháváš, Nevímť, kde zůstáváš?Nic nevzkazuješ nikdy,

Jestli živ ještě.

O dejž Bůh, abych někdy

Spatřila tě ještě.

Ach polituj Penelopen,

Čekám té každý den

V truchlivé patiencí,

S velikou sperancí.Přijdiž ach Ulysses jednou, Přijdiž a mne smutnou Potěš, mág Penelopen Vždycky tvou upřímnou. Nežádámť žádných králův, Žádných kavalérův. Tebe žádám viděti, S tebou se shledati.Tobě jsem přislíbila Víru zachovati, Zachovámt jí i sebe, A s tebou bydleti, Budu, anebo umru, Ač dost každou dobu Slavní kavalérové Myslí podvésti mně !Tak často naříkala,

Sebou rozjímala,

A všelijak knížata

Slovy odbejvala,

Až Bůh její upřímnosti

Litoval z výsosti,

A dal, že Ulysses k ní

Navrátil se z vojny.

Věříš tehdy nevěře, Kavalír nevěrný,

Věříš i nestálosti A povídej nyní, Ze v světě nejní víry, Žádné upřímnosti, Vidíš příkladů dosti, Mlčím jich v hojnosti.

Bedřich Mach:

Lidové názvy polí na Kolínsku, Poděbradsku a Nymbursku.

V Pátku sv. stranu nazývají »za trouby k blátu« a jižní »na zadních spraších«. V Opolanech Velkých krátké parcely pojmenovali »na Krati-nách«, pak »na horkách«, »na šípině« (pole za mezí šípkem porostlou). >skejch za strouhou«. V Mučících upomínají názvem polí »na loučen-


Předchozí   Následující