Předchozí 0275 Následující
str. 252

ských«, »Kavanství« na původní majitele, názvy »za Houdníkem« (hroud-níkem) a »Satalička« na povahu půdy.

Ve Lhotě Kostelní jsou u Výrovky' pole »v rokytí« (vrbami porostlá), k iáadské »Kanůvka« a »Zvěřinek«. Ve Lhotě Pískové : na lískách mezi cestami, za průhonem, za vohrádkou. V Sokolöi jižně od Poděbrad mají »chobot« a »na pískách«. V Senici »na výdělkách«, »Vyhlíd«, >na vršalích«, »na blatském ostrově«. Ve Vlkově východně od Poděbrad »na sedmi kopách«, »pod náhonem«, »u nadýmače«, »stříbrník«. V Sánech : mezi hájky na čeperkách, za zadními příkopy v březinách. V Sadské mají názvosloví polí velice pestré: sz. v dílích, na kožichách, pod bory, Iva; jižně Kukle, Mord, rusý, Mrsol, Kravská obec, obícka, Badersko. V Pněvě jižní stranu jmenují u kosova, příčka, na osmi kopách, růžek, bodlák, na padesáti (kopách), na rosfeldách, les židovka.

V Poděbradech vzdělávají pole a louky východně na bělidle, nad rybníkem, sanspareil, jz. za můstkama, u vrb, za bažantnicí, na spraší, na příčkách, v huslíku, za brůdkem, za čtvrtým příkopem. V Peckách mají Kandii, varhánky, bodlák, na klobouku, v horkách ; v Polabci vrchluž.

Nymbursko. Severně od Nymburka v Chlebíeh nazývají jihozápadní část na velikém ostrově, u dražského rybníka, nad zástružkou, na ku-tiši, nad havranskem. V Jeseníku rovněž severně veliká parcela pod Chotučinýrň rybníkem, na vlčí jámě, pod hřeblem, homolka. V Hořátvi chodí na pole v zadních hájích, v Okrouhlíkách, v prutech (dlouhé parcely), na kopaníku, na vyhlídkách. V Honěticích jsou pole zvaná »na babskú«. V Budiměřicích vých. od Nymburka mají »na velikých a malých klobuších« a »na zabitých«. V Bořině na bílých, na podmítkáeh a pod kamencem. V Bohnicích sev. jsou pojmenována pole dle cest a dle rozměru v kopách. Ve Mcelích sev. od Nymburka nazývají dle historických událostí »tábor«, pak »na kamenici«, čtvrtě, ouiehlna, oříšek, blata, velký les, jablkynice, studce veliká. V Loučeni mají pole »za Mannsfeldem« a les »měchy«. V Kostomlatech Velikých »beranka«, v Kostomlatech Malých jz; pole a luka »na kosách«, kopanina, »na husa-vých« ; v Křinci »Kunštberk« ; ve Všejanech na severozápad od Nymburka les »vypálený«, pole »na oklepaným«, »na habrci«, »na Rakové* atd. V Jíkvi na západ na lískovím, v Domašíně u nedvídky, na šibín-kách, pod poutí, nad husarkou. Ve Skrchlebech vých. »Husov«, vrch spálený, »Křema«. Ve Veštci les »Havransko«, »Ovčačka«. V Sověnicích nad výmoly, holovíska, ve stezkách a ve hliníku. V Netřebicích »Šumbor«, »na Mochovských«, »na vohrádkách«.

V Nymburce mají jako v Poděbradech louky na bělidle, za malou lodicí, za velkou lodicí, v stávkách, Bělodvorka, v topolí, v rohově, veliká kopa, lada, u spravedlnosti, na ptáku, u kříže.

Ve Všechlapech nazvali severní pole »mršník«, »Husov«, »vlöi důl« a »za hospodou«. Ve Všejanech severně od Nymburka jsou dílce nazvané straky, na vartě, v luhu, v plínkách, v háčkách, v stepích, -¦-,


Předchozí   Následující