Předchozí 0278 Následující
str. 255
* Kardybaník. Snad souvisí slovo toto s německým Karde, Weberdistel, štětka soukenická. V Klugově »Etymol. Wörterbuch« Cleme: Karde (österr. Kardi), Kardendistel und das aus ihnen ververtigte Werkzeug der Tuchmacher zum Krämpeln der Wolle. Kardybaník by mohl býti ten, kdo vyrábí kordy, t. j. přístroje na česání vlny. Prof. F. Slabý. — Kardyban (Síownik Linďego): Korduan, Kordwan, Kordyban, Kurdwan, kozia skóra pewnym sposobem wyprawna, der Corduan, »Trzewiczki z kor-dybanów robione«. Kordybanik, kurdybanik, co kordyban robi; »kur-dybanicy, biaioskórnicy» Voluminalegum, 3,5 92. Teda staročesky podobně: kordobaník, kordovaník, jirchář, jenž vydělával kůži dle španělského způsobu (Kordoba).    V. A. Francev (Varšava).
* Šátek. Jest někomu znám šátek rozměrů 13OcmX13Oem, na němž tiskem modrým, červeným a hnědým ve čtyřech rozích jsou alle-gorie Viktorie pod palmami, na okrajových pásech podobizny cis. Frant. I., Alex. I., Schwarzenberga a Fr. Viléma III., ve středech pásů pomník s nápisem: Den um Deutschlands Freiheit bei Leipzig und Waterlo gefallenen Kriegern 1813—1815? Kde byl tištěn? Starší lidé mne ujišťovali, že za stará se nosívaly šátky velké s Evou pod stromem. Pravda-li, jak se domnívám, v naduvedené Viktorii lid náš viděl Evu ?    K. Procházka.

Směs.

* Herování masopustní. V úterý na konec masopustu vezmou dítky chudých rodičů uzlíček a jdou po vsi »herovat«; při vstoupení do síně říkají: Here, here, táto, já vás prosím za to, abyste mi koupil kord, nebo péro za klobouk! Here, here! Kdo rád šišky žere? A já je rád žeru, do kabelky beru. Kdyby byla šiška jako panská dĺžka, to by se zaradovala moje mlsná držka I Když jsem šel okolo Benátek, vyběhlo na mne houf prasátek; všecky jsem do pytle sesoukal. Když jsem šel okolo Kolína, přišla na mne smutná hodina: ten největší kohout roztrhal mi klobouk, ta největší slepice roztrhla mi střevíce. — Také se říká při herování: Vítám tě z Prahy medvěde! Slyšel jsem, že se ti zle vede? Jak by se mi nemělo zle víst, když nemám co jíst! Támhle máš buchtičku, najez se! Támhle máš pivečko, napij se! Támhle máš postýlku, vyspi se! Srv. Zíbrt, Masopust držíme (Veselé chvíle v životě lidu českého č. 2.) a Masopust Karnaval z Koblihovic, 1910. Z Kolínska.    J. Š tun d 1.

* Pořekadla a úsloví ze ZbirovsMho kopiáře. Kopiář hejtm. Samuela Ig. de Bois r. 1676. V listě ku komoře české 17. aprilis píše hejtman o jednom sládku, který nepěkně na jednom místě se zamotav, místo jiné vyhledával: »Kudy kam z konopí nevěděl.« 0 sladov-níku Klikovi, rodem z Mýta na Zbirovsku, který »v Praze v řemesle stojící a kterého na panství Zbirovské dostati hleděl«, píše týž hejtman: >0n však semo tam klikou točil, tak že se mu z měst Pražských


Předchozí   Následující