Předchozí 0280 Následující
Dr. Čeněk Zíbrt:

Studie Dra. Fr. Weinera o Vyškovské keramice.

Se 12 vyobrazeními.

Trochu již pozdě přihlašovali jsme se o svůj majetek a o svoje právo, v oboru keramiky, stejně jako v oboru výšivek a lidového umění vůbec. Než jsme se nadali, vykořistili agenti a obchodníci ve službách cizích museí poklady domácností našeho lidu, jenž ze ziskuchtivosti i z neporozumění za fatku vzdával se vetchých již památek vyšívaných (prohlášených od kupců vychytralých za veteš, hadry), džbánů natlučených, mis otřelých, talířů pohozených — a dnes tvoří tyto československé památky krojové, výšivkové, keramické chloubu cizích museí pod etiketou cizího umění lidového ....

Ještě se studiem krojů a ornamentiky lidové poněkud jsme si pospíšili, ale za to zmeškali jsme a propásli vhodnou příležitost při sbírání a při studiu výrobků keramických našeho lidu. Na prstech bychom se dopočetli, kdo studovali keramiku československou, zatím co odborníci hlavně německou řečí, nevždy spravedliví ku posuzování o původu keramických výrobků, dávno před námi v nákladných knihách, obrázky přeplněných, osobovali si prvenství mimo jiné také na poli hrnčířství lidového. Tu nejde o přemrštěnou nějakou nedůtklivost a řevnivost národnostní, o vybájené dohady s hrotem namířeným proti památkám zaručeně cizího původu. Jen chceme dohoniti, co zameškáno, opříti klidně a bez hádek doklady a důkazy, hlavně listinnými to, co by uhájilo bezpečně a nezvratně domácího původu keramických výrobků.

Dlouho již jsme se tak nepotěšili výsledky studií v oboru keramiky u nás, jak překvapil všecky, kdož se zajímají o lidové umění, p. Dr. František Weiner, notář v Konici na Moravě, příspěvkem k dějinám Vyškovské keramiky, k dějinám staroslavného cechu hrnčířského a džbán-kářského ve Vyškově, Dr. Weiner, výborný znalec a majitel pěkné sbírky, nepřestává na pouhém vyobrazení a věcném popisu památek, robených od hrnčířského cechu. Jde vědomě a účelně krokem jistým podle archivních záznamů k mistrům těchto památek, jejichž jmen se dozvídá podle začátečních písmen nebo také podle celých příjmení a letopočtů na keramice vyškovské. Spojuje se tu ku práci záslužné s p. professorem Josefem Tvrdým ve Vyškově, horlivým jednatelem chystané výstavy keramiky vyškovské na rok letošní (1911) od Sdružení moravských umělců výtvarných. Prof. Tvrdému podařilo se objeviti mnoho důležitých listin


Předchozí   Následující