Předchozí 0283 Následující
str. 260

Za podobné novější výrobky vyškovské považuje Dr. Weiner též mísu s prolamovaným okrajem, Hanáckou na dně mezi 2 smrky, letopočtem 1647 a nápisem »Višatu ve známé soukromé sbírce v Brně, dále překrásné veliké nástěnné mísy s prolamovanými okraji a figurální a krajinnou ozdobou v soukromé sbírce ve Vyškově, pak nepříliš podařenou kopii s letopočtem 1765 (!) svého džbánu z r. 1865, který dále pod č. 10. popsán.


2. Mísa z r. 1751 od toufara Jana Rybáře ve Vyškově.

Konečně je možno, že i kaehel z r. 1668 se znakem olomouckého arcibiskupa Karla hraběte Lichtensteina ve sbírkách Vlasteneckého musejního spolku Olomouckého není originálem ze století XVIII., nýbrž novější úplně věrnou kopií kachlů s týmž leiopočtem, nalézajícího se v městském archive na radnici Vyškovské, od něhož liší se olomoucký jen potud, že v pravém dolním rohu umístěna jsou na něm písmena K. 8., asi začáteční písmena vyrabitele (Karla Skalického s počátku XIX. stol.?), kterých není na vyškovském originálu. Byto vždy nápadné autorovi, že téměř úplně stejných kachlů vyškovského původu, s týmž znakem, opisem, jen


Předchozí   Následující