Předchozí 0284 Následující
str. 261

u některých letopočtem 1682, zachovalo se v různých museích několik. Jsou všechny pravé?

II. Mísa kulatá, 30 cm široká a 4 cm vysoká, plochá, s úzkým okrajem a širokým mělkým dnem, modrým dekorem a fialovým poznačením s modrou výplní (viz vyhrazení) v paprskovité záři, vročením 1748 a srdcem se třemi šípy. (Obr. č. 2.) Dle písmen I R snad práce Jana Rybáře — neznamenají-li ovšem písmena ta objednatele — od něhož znám


3. Džbán s vyobrazením Hanáka oráče.

džbán z roku 1751 ze sbírek v museu města Prahy, poznačený celým jeho jménem Johann Ribarz.

Dle zpráv z matriky Vyškovské a z tamních knih purkrechtních, narodil se Jan Rybář roku 1711 (nikoliv však ve Vyškově), zemřel tam u věku 55 let dne 13. ledna 1766 a byl již od r. 1740 majitelem domu č. 160 na předměstí (nyní Sokolská ul. č. 4) a označen již tehdy jako toufar. Tím je tedy zjištěno nade vši pochybnost, že shora uvedený džbán s jeho jménem a letopočtem 1751 je výrobkem vyškovským.


Předchozí   Následující