Předchozí 0287 Následující
str. 264

I. Č. s letopočtem 1777 a zelená písmena F. P. (Obraz č. 4.) Figuru tuto získal Dr. Weiner z rodiny Čamkovy veJVyškově jako dílo toufara tamního Jana Gamka, což souhlasí úplně s datem kustoda K. Schirka v článku : »Die Majolika-Erzeugung in Wischau« (Mitteilungen des mähr. Gewerbe-Museums 1895), dle něhož byl Jan Čamek již r. 1774 majitelem


6. Figurální svícen od mistra Filipa Witty.

domu č. 65 v Hrnčířské, nyní Jungmannově ulici (proč ji tak překřtili ? Bylo by jen záslužno, aby jí vzhledem k jejímu historickému významu pro Vyškov vráceno bylo původní starobylé jméno »Hrnčířská ulice«, které beztak z úst lidu dosud nevymizelo), roku 1790 cechmistrem a jeho jméno vyskytuje se na několika listinách z té doby, majících vztah ku džbán-káňům vyškovským.

Původně Dr. Weiner soudil, že písmena F/P. dlužno vztahovati k toufaru Františku Prokšovi, o němž zjistil Schirek, že 3. června'1777


Předchozí   Následující