Předchozí 0290 Následující
str. 267

dilo v přesvědčení, že tato prostějovská soška je rovněž dílem vyškovským, po případě bučovickým. Již letopočet vylučuje holičský původ, neboť není do dnes znám ani jediný případ, že by holičský výrobek — kromě džbánů — byl datován.

V. Figurální podstavec na hodinky, 315 cm. vysoký a 13 cm. Široký. Na podstavci růžově stříkaném (toto pomalování je typické pro celou řadu podobných figurálních prací) se žlutými okraji a modře stří-


9. Poslední cechmistr džbánkářský ve Vyškově Ignác Richter s choti r. 1864.

kaným vrcholem sedí dva bezvousí růžově zbarvení mužové s karmínovým šatem kol bokův a černými vlasy, opírající se jednou rukou o koleno a držící druhou rukou ozdobnou schránku jako monstranci s otvorem na hodinky, žlutě, zeleně, karmínové a modře zbarvenou. Na zadní bíle glasurované straně nápis ve 4 řádcích s letopočtem : »F. W. Maler in Wischa 1796.« (Obr. č. 5.) Práce mistra Filipa Witty.

Dle tradice je dílem téhož mistra i jako VI. Figurální svícen, soška (25 cm. vysoká a 15 cm. široká) bezvousého mladíka s překrásnou bílou glasurou, karmínovým šatem, držícího v rukou roh modře krope-natý s karmínovým okrajem k umístění svíce, sedícího na barokním polo-


Předchozí   Následující