Předchozí 0291 Následující
str. 268

kruhovitém ozdobném podstavci, žlutě, zeleně, karmínové a modře zbarveném a černě konturovaném. (Obr. č. 6.)

Oba tyto předměty jsou vzácným dokladem vyspělosti vyškovských majolikářů z konce XIX. století. Dle těchto dvou ověřených vzorů zařa-děno bude mnoho předmětů, s nimiž jsme si dosud nevěděli rady, do slavověnce keramiky vyškovské. Zjištění vyškovského původu těchto dvou


10. Mísa s obrazem Zvěstování Panny Marie.

předmětů bylo autorovi novým dokladem, že zmíněnou sošku svatého-v Prostějovském museu možo.o s největší pravděpodobností považovati za práci vyškovskou.

Filip Witta, dle vyškovské matriky Vitta, zemřel ve Vyškově dne 13. března 1802 u věku (dle zápisu v matrice) 55 roků na souchotiny. Ve Vyškově se však nenarodil ani se tam neženil. Byl od r. 1768 do r. 1802 majitelem domu č. 160 na předměstí (dřívějšího to majetku Jana Rybáře).

Druhé slavné sídlo majolikářů poblíž Vyškova bylo v Bučovicích. Dle sdělení p. Dra. Fr. Kroutila, notáře v Bučovicích, narozen Filip Witta


Předchozí   Následující