Předchozí 0294 Následující
str. 271

Z jeho rodiny zachovány zmíněné svrchu cechovní artykule z r. 1656 a mnohé jiné důležité listiny a zápisky, mající vztah ku dějinám keramiky vyškovské. Od p. Josefa Richtra získal Dr. Weiner k reprodukci pro tento článek zajímavou fotografii jeho rodičů (obr. č. 9.) pocházející dle sdělení staršího bratra jeho Rudolfa z r. 1864 a která bezpochyby vyhotovena


12. Druhá strana téhož džbánu: skupina (Germán, Deutsch, Jud), s městyFrankfurtem a Amsterdamem.

byla na památku stříbrné svatby obou manželů (18./VII. 1839—1864). Tedy tak vypadal poslední cechmistr staroslavného cechu hrnčířského a džbánkářského ve Vyškově !

IX. Dílem téhož Ignáce Richtra je dle tradice i mísa kulatá, vroub -kovaná, 31 cm. široká a 5 cm. vysoká s modrým dekorem a obrazem Zvěstování Panny Marie na dně a nápisem kolem něho : »Panna Marya


Předchozí   Následující