Předchozí 0322 Následující
str. 299
. Štětina:

Zařízení domácnosti ze Žinkovska.

Rolnická stavení v hlavních rysech svého zevnějšku i vnitřního zařízení jsou si velice podobna, tak že zdá se, jako by dle jednoho plánu stavěna byla.

Průčelí stavení svými dvěma nejčastěji obílenými štíty a vraty hledí na náves nebo do cesty. Stavby pak jsou vesměs provedeny tím způsobem, že obkličují kol do kola prostranný dvůr, do něhož vchází se dvojkřídlovými, velikými, často též klenutými, ba i všelijak ozdobenými vraty. Vedle vrat, která jsou pro povozy, bývají ještě menší dvířka pro osoby, která z nedostatku místa bývají často umístěna v jedné z »vrátnic« ¦ (křídle vrat).

Dvůr bývá podoby skoro'obdélníkové, v jeho středu pak nebo i pod »kapalicí« (okapem) bývá hnojiště.

Po jedné straně vrat nacházejí se »sruby«*) se sýpkami, po druhé -stavení obydelná. K obydelným stavením přiléhají v téže řadě a pod touže, nejčastěji doskovou střechou stáje (»maštal« pro koně a »chlív« ;pro hovězí dobytek). K stájím řadí se do pravého úhlu stodola, k níž na druhé straně rovněž do pravého úhlu ve směru »srubu« přiléhá nízká kůlna (nejěastěji krytá) na dříví, vozy, pluhy, «řebřiny« (žebřiny) a podobná hospodářská nářadí. Komora, sklep, chlívce pro vepřový dobytek jakož i »kurníky« pro drůbež bývají již nestejně umístěny ; kam se právě hodí nejlépe, tam se postaví.

Podél obydelné části stavení a podél stájí táhne se »zásep«, jakýsi chodník to trochu vyšší než dvůr vystavěný z kamení a dlážděný cihlami nebo jen posypaný hlinou mlatem utlučenou. »Zásep« chráněn jest před, deštěm střechou stavení, která za tím účelem stavení okrajem svým poněkud dále přesahuje než na straně vnější.

Ze »záspy« vchází se do světnic předsíní, která zove se »dům«. V »domu« umístěn jest v některém rohu »štandle« štoudev s vodou, větším dílem i skříň (»armara« nebo »almara«) s potřebami ku přípravě pokrmů sloužící, mimo to k uschování pokrmů samých a jiných potřeb domácích. V čase letním slouží »dům« též za jídelnu, ke kterémuž účelu postaví se do »domu« stůl se židlemi. Mimo to slouží »dům« za místo, kde zouvají se »nejšle« (dřeváky) před vchodem do světnic. Tam, kde dbají o to, aby »dům« byl čistý, zouvají »nejšle« na »záspy«. »Dům.« bývá dlážděn cihlami. Na třech stranách »-domu« jest po jedněch dveříchu


*) »Srub« je vlastně přízemí sýpky, neboť sýpka bývá v prvním patře.. Ve srubu umístěny bývají »židle« s moukou (»židle« — truhly s příhradami na rozličné druhy mouky), trochu obilí, které se nevejde na sýpku a různá hospodářská a řemeslnická nářadi; jestiť rolník i také trochu řemeslníkem, aby ne-musil za vše platiti. Mnohý výrobek truhlářský, tesařský, zednický, kolársky a košikársky z jeho ruky vyčlý poslouží mu zcela dobře.

Předchozí   Následující