Předchozí 0337 Následující
str. 314

jest vše spanevní z forem, a postav muže oděnce u bran jedné věže, a nechaj zvláště kapalínu zespod, a vně udělaj místo k ohni, a postav do něho střípek polévaný k tomu připravený, nalej do něho vína páleného, a potom když chceš dáti na stuol, zapaliž svíčkou pálené víno, ať hoří, a račice na vodu pust, připravené z spanevního, a což k tomu více sobě můžeš spomenouti a vymysliti to lépe.

Václav Vaněk:

Loučení Syna Božího s Matkou Marií na Zelený čtvrtek v lidovém obřadu náboženském.

Na Jičínsku v kostele odpoledne na Zelený čtvrtek koná se tento lidový náboženský obřad. Doprovázejí střídavý zpěv dvoje housle, druhé v terciích nebo v sextách.
Předchozí   Následující