Předchozí 0384 Následující
str. 361

Z dáli přicházejí tři králové poklonit se králi právě narozenému. První z nich v stříbrném odění, v dlouhém plášti královském, jest náš světec, patron, dědic naší země české — sv. Václav. Vedle něho druhý

král je slavný kníže bratrského národa polského Mečislav, choť české kněžny Dúbravky. Třetím jest černý král, vynikající nejen nádherou šatu vlastního, ale i bohatou výzdobou velblouda, na němž přijel. Bujně se vzpínající bělouš jest koněm sv. Václava, hnědý kůň jest Meclslavův.


České vánoční jesle. Hold lidu československého Jesulátku.


Předchozí   Následující