Předchozí 0386 Následující
str. 363
. Havel:

Lidové písně z Českodubska.

Českodubsko, český okres, téměř oddělený od světa, nemá vůbec železnice a zachovává tak český svůj ráz, ač středisko Český a Malý Dub jest enkláva německá, udržovaná továrnou. Český venkov ovšem jako jinde odložil starý kroj,*) i jdřevěné stavby znenáhla mizí (srv. dílo Prouskovo) a také lidovou píseň udržují téměř jen staří jednotlivci, ale ti pamatují mnoho.

Dosud bylo Ceskodubsko sběrateli písní vždy pominuto, ač chová značné bohatství. Sbírka lidových písní, ze které tu podávám ukázky, vznikla loni. Je to kořist z malé části okresu, ale přece zapsáno přes 250 písní (obecně známé a jinde zapsané nepočítám). '

Ukázky, zde podané netřídím, protože sbírka není dosud úplná a bude teprve časem doplněna tak, aby mohla podati obraz celého kraje. Tance zvlášť označuji, ale zařazuji je prostě mezi ostatní písně, protože jsem málokde zvěděl způsob, jakým se prováděly. Ukázky srovnávám s většími sbírkami. (Číslice — kde jinak neuvedeno ¦— značí řadové číslo ve sbírce). Na konec děkuji zpěvákům a všem, kteří mi pomáhali.

Srov. text Erb. čís. 42. (společenské.)2. Já peníze nemám, přece se dobře mám, každej den k vobědu bandory mám: k snídani vařený, k vobědu pečený, k večeři s vomáčkou zadělaný.


*) Vínky a holubinky v Museu král. Českého. Srovn. Č. L. 1

Předchozí   Následující