Předchozí 0400 Následující
str. 377

Lidové nádobí v městském museu v Polné.

S vyobrazením.

Horlivý pěstitel studia národopisného, p. Břetislav Rérych podává ve Věstníku Městského Musea v Polné (1910, čís'.o 1) nástin, jak vzniklo a jak slibně pokračuje městské museum v Polné. Z malých začátků vznikalo, se značnými nesnázemi, ale obtíže jsou překonány a museum těší se přízni, obětavosti i s porozuměním plní se návštěvníky.


Lidové nádobí v mostském museu v Polné-

Nás zajímá v Českém Lidu hlavně Selská Světnice. Dveřmi se dřevěným zámkem vcházíme do světnice horského našeho robotníka.

Na staré peci stojí rožeň a vedle pece rozličné kolovraty a. přes-lice, kameny na vážení a nádoby. Vidlemi postrkovaly se hrnce na ohništi. Vedle zazděného hrnce leží nitěné sirky, troud a kresadlo.

Těžký nábytek dodává ponurého rázu jizbě. Na polici srovnány jsou řady toufarových, cínových a majolikových talířů, mís a hrnků. Také na římse nad policí jsou talíře a džbány rozličných dob, hmoždýř, pomlázky, svítilna s rohovinou a dřevěná vahadla.


Předchozí   Následující