Předchozí 0401 Následující
str. 378

Na stěnách za velkým vyřezávaným stolem zavěšeny jsou řadami obrazy na skle, na dřevě, pláLně (Eva, monř. P. Maria a j.). Na almárce koulnici s »lejstry« rychtářskými stojí skupina sošek. Jiná skupina je v zasklené skřínce.

Na stole vystaveny jsou podstavce na louče, svícny na lojo-vice, první petrolejové lampy, lampy na olej, svícny s fidibusy. Vedle leží též rychtářská práva Věznic a Skrejšova, tiskařské íormy ruční a vyřezávaný dřevěný zámek od »lochu«. Na stěně u oken visí dřevěné hodiny.

Na skříni mezi modlitebními knihami a různými nobeklíči stoji originální kiec-aquarium, ve které kdysi sedával ptáček obklopený vodou s rybkami.

Skříň či almara řezaná a malovaná ehová některé části oděvu, opasek bitý cínovými hřebíčky s letopočtem 1793. Ve druhé almaře srovnány jsou zajímavé hračky, kudlou horských pasáků zrobené. Na dveřích skříně jiné jsou obrazy střelců rokokových s mušketami. Majitel almary slul Tangerc. Malý obrázek nade dveřmi podává drobnosti krojové. Na dveřích čteme »domácí požehnání«. U stropu na tramě pověšena je stará karabina.

J. Sedláček:

Stavění máji*) v Třeboni.

Dnes staví se máje jen ve vesnicích, a sice staví je před 1. květnem selští synkové před okny vyvolených děvčat, před domem obecního starosty a před místním kostelíkem anebo kaplí. Tak aspoň se děje v jižních Čechách na Třeboňsku. Stavění máji děvčatům bývá spojeno často s dosti velikými obtížemi, poněvadž soupeřové hledí z pravidla postavení májo buď zameziti aneb postavenou již zase porazili. Proto při postavené máji číhají až do rána na stráži.

V městech o zvyklosti této nevíme dnes ničeho, avšak zapsané zprávy ukazují, že i tam zvyk tento býval zachováván. Prvý záznam o Třeboni nalézáme v obecním ťičtu z r. 1684, v kterém v krátkosti jest zapsána položka: Od stavění máji před domem radním 45 kr. Roku 1686: od postavení máje na den sv. Filipa a Jakuba 45 kr.

Více povídá již položka z r. 1688: Od postavení máji prvního května dle staré zvyklosti 30 kr.

S jiným variantem shledáváme se r. 1690: Synkům zdejším od postavení máji před domem radním, vvstaveno 1 vědro piva v ceně 1 zl 45 kr


*) Máje neb máj jest pčkně urostlá vysoká jedle, která jest až na korunku vršku všech větví zbavena, oloupána a pak na vytčeném místě vztýčena. Na vršku jsou upevněny fábory a pentle. V Nestánicíeh (mezi Vodňany a Ňetolicemi) jsem mimo ty ozdoby na vraku spatřil též na máji vycpaného panáka šplhajícího do výše a dotáhnuvšího právě as druhou třetinu kmene.

Předchozí   Následující