Předchozí 0433 Následující
str. 410

pro ty, jichž se týče, zvěčniti v G. Lidu jména neškodných odpůrců podob-ných i časopisů, kde články podobné byly otištěny. Dnes nic už nezáleží na podobných nevinných cvičeních nedozralých v časopisech zaniklých.

Ve smyslu a jako pokračování všech předchozích článků o praktickém těžení ze studia lidové ornamentiky upozorňujeme tedy na pokus valašského spisovatele J. M. Slavičínského, jehož povídka »U Křupaíů« vycházela před lety v Českém Lidu. Šťastně, bezděky v úplné shodě s naším hlediskem, v Českém Lidu hlásaným a šířeným, připadl na myšlénku, že by se mohlo vzorků z lidových výšivek užiti s úspěchem na sklenicích domácí výroby a takto kus lidového umění novým způsobem před zapomenutím uchrániti.

Nápad vzorně uskutečnil sklenář a rytec skla Alois Groh na Vsetíně (Morava) vyrytím vzorku, sestávajícího z paúčků, jabúček, srdeček, húsenek a husích paprčí. Vzorků těch nabyl známý sběratel valašských výšivek a národních krojů Josef Orság Vranecký na Novém Hrozenkově tak, že hadrníkovi již již odnášejícímu »cáry, cucky«, prohlédl hadry v pytli a vzorky z nich vybral !

Pokus se znamenitě povedl. Sklenice s těmito vzorky vypadají velice pěkně. Jsou to buď půllitry ze skla jemného, nebo skleničky na víno, všecko všudy sličnými okrasami, jak je tu na vyobrazení podáváme, vyzdobené, prací mistrovskou a bezvadnou, s porozuměním podstatě a složení ladných prvků ve valašské ornamentice. Kdo by se zajímal

o tyto sklenice, kdo by chtěl si zvoliti vzorky pro nádoby atd., obrátiž se přímo na p. AI. Groba na Vsetíně, který s ochotou vyhoví dotazům

i prodá za levné ceny tyto sklenice, jež mohou směle obstáti na kredenci domácností českých vedle cizokrajných a secesních vzorů, za krvavé peníze kupovaných u firem cizích i nám nepřátelských. M. L.

Josef Racek:

K dějinám prohlášení konstituce na Vorlicku 1848.

V Českém Lidu uveřejnili ředitel zemského archivu dr. V. J. Nováček a dr. G. Zíbrt zajímavé, zvláště pro naši krajinu pozoruhodné, zprávy, jak vyhlásil vrchní na Vorlíku Perwolf lidu skromážděnému konstituci r. 1848 a jak z toho potom vznikaly bouře mezi lidem, jinak si vykládajícím konstituci, jaké potom měl starosti i pronásledování rychtář v Kostelci Matěj Racek a jak se vrchní Perwolf zastřelil.

Podávám další, stejně zajímavý doplněk. Šlechetný, vlastenecký a lidumilný hejtman krajský v Písku, baron Schrenk, snažil se mírniti rozjitření v lidu v okolí Vorlíka prohlášením, vysvětlením, kde se zastával deputace, vyslané z Vorlíka do Písku na krajský úřad, projevil radost nad udělením konstituce. Prohlašuje, jak všecky pomlouvačné zvěsti proti deputaci té na pravdě se nezakládají. Vzácný tisk vykládá :


Předchozí   Následující