Předchozí 0432 Následující
str. 409

a ztrávil dětství svoje i rok co rok tráví všechen volný čas v téže rodné chaloupce na jihočeské vsi a jenž dohromady svými dvaceti ročníky Českého Lidu vedle ostatních knih, bezmála do padesátky jdoucích, věnovaných výsledkům studia o minulosti i přítomnosti českého lidu, dokázal rozhodně znaíost, že ornament z lomeniee nebo z makového koláče nemůže se věrně i s popraskanou kůrou přenésti na vyšívání ru-


Č. 3-6. Vzorky z valašské ornamentiky, ryté k návrhu spisovatele J. M. Slavičínského na sklenke od sklenáře AI. Groha na Vsetíně.

kávců a že zase srdíčko, jablíčko, páví očko, jetelíček, růžička atd. mohou se napodobiti s příslušným ovšem přizpůsobením slohovým stejně na látce oděvu, jako na dřevě, jako na kovu, jako na skle. Tak také rozřešil otázku tu lid československý sám a odtud shoda ornamentálních prvků v lidovém umění bez ohledá, zdali zdobena látka jakákoli.. K tomu sebrala pí. Renata Tyršova, prof. J. Koula, redaktor Českého Lidu i jiní tolik důkazů a dokladů, posavad uveřejněných v Českém Lidu, že byla by to čest


Předchozí   Následující