Předchozí 0463 Následující
str. 440
Dr. Čeněk Zíbrt:

Kříž v bukovém poleně, nalezený od Dr. M.Kottnera v Milevsku r. 1911.

(Se 6 vyobrazeními).

Uveřejnil jsem v Českém Lidu řadu zpráv a vyobrazení, jak byly u nás i jinde v polenech, ve dřevě, nalezeny podoby kříže, prostého i, dvojitého, jako by zarostlé ve dřevě, jakož i výklady lidové o domnělém tomto

zázraku nebo blahé i neblahé předzvěsti příštího úspěchu nebo pohromy. Upozornil jsem, že již učenci vykládali podivný tento zjev za přirozený následek vřezané podoby kříže do kůry stromové, kterážto rána pak zarůstala, kdy strom sám se hojil, až po letech a letech podoba kříže zarostla v dřevě.

Nahromadilo se mi po leta tolik látky, že bych rád v delším článku vyjmenoval všecky případy těchto křížů po zemích českých i s literaturou příslušnou o nich a s výklady i s památkami, jež na počest křížů těch byly budovány na př. Dienzenhofrova kaple na počest nalezení sv. Kříže v háji Stodůlec-kém u Prahy, zbudovaná od Marie Terezie.

Zatím podávám výklad v pravdě nejpodobnější, že kříže tyto, ve dřevě vzniklé vylíčeným způsobem přirozeným, nejčastěji byly vrývány do dřeva syrového jakožto mezní znamení.


.Mezní soud staročeský r. 1600.


Předchozí   Následující