Předchozí 0464 Následující
str. 441

Byly o vyřezávání mezních křížů vydány zvláštní řády soudu mezního s podrobnými předpisy*), kterak a na jakých stromech (dub, buk, olše, třešeň) znamení kříže dlužno vysekati, vyrývati. Vedle nahodilých kreseb kříže na kůru takto na rozhraní mezí nalézají se dnes úřední tyto kříže, jimž lid přičítá moc podivnou. Viz mezní soud z r. 1600, str. MO.

Naše vyobrazení poučují, jak si představovali ve Francii r. 1567 kříž ve špalku dubovém, jak mezní právo staročeské předpisovalo rytí mezních křížů a jak znázornil Devoty "kříž (dva obrázky), nalezený od »Mo-«kvana«, ruského vojáka roku 1745 u Kuthé Hory v kmenu třešňovém. Jiné popisy a vyobrazení těchto křížů viz v Č. Lidu : VII. str. 29—33, 361; IX. str. 423—4, 424-5 ; X.439—42; XIII. str. 472.

Nemálo byl jsem překvapen, když mi před několika dny přinesl do Musea království Českého přítel můj, p. Dr. M. Kottner, starosta města Milevska u Tábora, špalíček bukový, s potutelným úsměvem, abych jej rozpoltil, co tam najdu! Nebylo třeba rozpoltení polena, rozpadl se špalíček, když Dr. Kottner jej položil na stolek a ukázala se ve dřevě zřetelná, pěkná podoba kříže, tmavě červená, do hnědá, jako by do dřeva ostatního bílého byl tento kříž vsazen uměle. Dr. Kottner, bedlivý čtenář Českého Lidu, řídil se pokynem, který jsem v článcích o těchto křížích naznačoval, a přivezl nejen podobu kříže, zachoval opatrně i kůru rozpraskalou na povrchu a tu patrno docela jasně, že táž podoba kříže, jak šiji strom zahojil a zarůsti dal, byla vyryta původně na kůře. Na povrchu ovšem původní ostrost řezů otupěla, rozvlekla se podoba, rozdrásala, kdežto uvnitř zachovala se podoba ostře, izřeteln«.

Dr. Kottner věnoval tento kříž do sbírek Musea království Českého, kde již uložen onen kříž od Kutné Hory, nalezený r. 1745. Pozornosti Dra. Kottnera sluší děkovati, že takto veřejným sbírkám musejním zachráněn podivný a zajímavý zjev přírodní, o kterém hned, jak byl nalezen, vyprávěl si lid v okolí Milevska, že to znamená příchod moru nebo vojny.

*) Jakub Menšík z Menštejna (1600), O mezech, hranicích, soudu a rozepři mezní i příslušenství jich v království Českém, 1. 92b a d.


2. Kříž ve stromě 1567. Studie P. Sébillota.


Předchozí   Následující