Předchozí 0478 Následující
str. 455

1. Drobná neb všelikterá práce skrze celý rok pro všechen lid, kteří na den pracujou, totiž od sv. Havla až do sv. Jiří skrze krátké dni, když mandel 3 věrtele bez jedny čtvrtce sypati bude aneb sype, totiž od jednoho korce pšenice 7 kr., hrachu, vikve, čočky, když na % korce sype, ode všeho trojího po 7 kr., od jednoho korce žita po 6 kr., ječmena a ovsa po 5 kr., při kterýžto konané práci týhodně 1 oběd a krajíc chleba 1 libru vážící. — 2. An by ale na mandele mlátili, bez rozdílu všechno obilí jedno k druhému ku pomoci z mandele po 4 kr., při kterémžto mláeení týhodně jeden oběd a krajíc chleba od jedny libry se passiruje. — 3. Pokudž by dle srozumění hospodáře na den mlátili, tak při dvořích pro stálou mající práci denně po 7 kr., u menších hospodářův po 8 kr., při čemž týhodně jeden oběd a krajíc chleba od 1 libry dáti povinnost bude. — 4. An by v času žních se skládalo neb mlátilo, tolik denně, co jinší polní ženci neb dělníci, s jídlem a platem poděleni budou; kdo by od fůry platiti chtěl, od fůry po 1 kr., jako také od skládání sena a otavy se srozumívá. — 5. Od jiné ruční práce od sv. Havla až do sv. Jiřího, vynímaje obecní dvory bez rozdílu při větších i menších hospodářích denně bez jídla po 8 kr., od setí těžkého obilí od korce po 1 kr. a lehkého, totiž ječmena a ovsa po 41/2 d. — 6. Od sv. Jiřího do sv. Havla při dvořích po 8 kr., menších hospodářích po 9 kr. — 7. Při žních žencům od žetí všelikterého obilí denně po 10 kr., oběd ode čtyř jídel, večeře od trojích jídel, k tomu vždy krajíc chleba od 1 libry. — 8. Od rozličného hrabání. Od hrabání všeho obilí za celej den 6 kr.,. k tomu oběd a 1 večeře ode třech jídel, též denně čtyry krajíce chleba; od hrabání sena, otavy, sázení zelí, okopávání, plení, trhání lnů, konopí a vší jiné drobné práce denně po 4 kr., oběd a večeře ode 3 jídel a 4 krajíce chleba, bez jídla ale při týž malý práci po 7 kr. — 9. Sekáčům od sečení obilí od 1 strychu při dvořích po 8 kr.; u menších hospodářův po 9 kr.

Kdo by ale tomuto vyměření se odporovati a jinače skrze přeplacení neb jiné neslušné přídavky potajné srozumění měl, dělníky neb čeleď takovou pracující buďto ze strany hospodářův neb skrze spouzení samých dělníkův aneb soukromé raddění odlouditi a toto vůbec dobré nařízení přestoupiti se opovážil a na něj se to proneslo, beze všeho ohledu osoby a hodnosti jeho při prvním dopadnutí neodpuštěné, jak hospodář tak dělníci, každý pokutováni budou po 1 zl. 10 kr., po druhý potrefení po 2 zl. 20 kr. a po třetí, též k tomu arrest podle zasloužení, po 3 zl. 30 kr.,. z čehož vyzraditeli s zatajením jeho jména třetí díl patřiti bude. Vedle čehož jeden každý se jak spravovati a před trestem vystříhati věděti bude.

Jan Homolka:

Příspěvek k nářečí středočeskému.

Lábl, láblik, velký kus chleba, lajda, běhna, tulačka. lamor, dříč. lamprdonky, žerty, úsměšky, lancoeh, drdol, svinuté vlasy, landat, toulati se. latopejr, netopýr, láže, chytrost, lážovej, chytrý, ledvinek, fazol.


Předchozí   Následující