Předchozí 0031 Následující
str. 28
Josef Klvaňa:

Česká lidová slova složená.

Novodobý český jazyk brojí soustavně proti složeným slovům českým a částečně má pravdu, Jsoutě obyčejně složená slova naše napodobeniny němčiny, kterážto obzvláště si libuje ve skládání slov; ale naše napodobeniny bývají obyčejně nešťastné.

Avšak není třeba složeninám tak příliš se vyhýbati, ovšem dobře tvořeným! Nepřihlížejme ani k blízké slovenčině, která jich má dost a dost i nově tvořených, a ke vzdálenější chorvatštině atd.! I naše česká řeč jich mívala za starých dob dosti mnoho a to velezajímavých.

Kdož by neznal starých jmen místních, jako jsou: Hrdlořezy, Řeporyje, Drahotúše, Soběchleby, Svatobořice, Dymokury, Žabo-vřesky atd., jichž stáří zajisté nikdo popírati nebude.

Také sem patří celá řada osobních jmen, jmen zvířecích nebo rostlinných, jež jsou také zajisté velmi stará, jako ku př.: Darmo-pil, Chleborád, Stavinoha, Straširybka, Vozihnoj atd., zimostráz, zimolez, suehopýr, hromotřesk a p., třasořitka, strakopúd, křivo-noska a jiných více!

Tuto však nemíním mluviti o takovýchto složeninách, chci upozorniti na slova složená, která naznačují vlastnosti lidské, ať směšné, ať vážné, a vyzvati k soustavnému jich sebrání. Byla by snůška jejich nejen zajímavá, ale i pro filology důležitá. Uvádím jich tuto, kolik mně jich jen známo jest, doufaje, že někdo povolanější látky se ujme, ji doplní a filologicky rozebere.

Bařtipán, břichopásek, buřivoj (na Hané rváč), darmodaj (na Slovácku), darmochleb, darmošlap, darmotlach, darmožrout, darnioviz (na Slovácku límec od haleny), dlážkošlap, držgrešle, držmíšek.

Hadroplatník (na Hané), halaplaška (bláznivý člověk), hlado-led, hladomor, hladomorna, holobrádek, hrdopýšek, hromotluk.

Chlubďúra, chlubiďupa (chlubivý člověk na Slovácku). Ježibaba, jedubaba.

Kazisvět, kolohnát, kolomazník, kolovrat, králomoc, kraso-paní, kratochvíle, krotonoha, krutiřitka (nadávka), křivonosy (druh švestek na Slovácku), kuliferda, kulihrášek, larnželezo.

Mastigulka (nadávka na Slovácku), mastihuba, matinoha, mel-huba, mimochodník (kůň, který zvedá vždy nohy na téže straně při chůzi, něm. Passganger), mlatiluža (nemotorný člověk na Hané), motovidlo.

Sem patří též slova složená s ne, jako nešika, netrefa, nesrsta, nemrava, nekňuba (nejapný člověk na Slovácku).

Odrachmel (na Hané), odřivous, ohnipara (nemoc vyrážková na Hané), otevřhuba, ozembuch (neniotora na Hané).


Předchozí   Následující