Předchozí 0078 Následující
str. 75

nyní stále živo. Když umístění obrazu na jedli lidu nevyhovovalo, byla jedle odstraněna a nad studánkou postavena kaplička, do níž onen zázračný obraz byl zavěšen.

Hrabě z Valdštýna, nabyv koupí Petrovic, zvěděl záhy, co se o »Boží studnici« vypravovalo. Ve své lidumilnosti pojal my-


Obr. 13. Farní vrata v Petrovicích u Rakovníka.

šlenku, zříditi u »Boží studnice« lázně a upraviti je tak, aby nemocní mohli se pohodlně léčiti. Okolí studně za nedlouho oživilo. Les kácen, stavební místo vyhledáno a upravováno, sváženy stavební potřeby a za krátko zvedala se zde nová budova lázeňská, postavená na zděném podkladě ze dřeva. Bylo to stavení nízké. Zřízeny tu koupele, šenkovna, tančírna. Ze šenkovny šlo se do tan-cwny a ke studni, která byla tesanými kameny vyzděna. I druhá studánka, nedaleko prvé, byla vyzděna. Naproti budově lázeňské


Předchozí   Následující