Předchozí 0080 Následující
str. 77

ka je prkenná, mající makovici s plechovým podstavcem, ukonče-noii jednoduchým dvojitým křížem. Na koncích ramen tohoto kříže jsou pozlacené růžice. Vchod k studánce je vratovitý, zandaný laikovou lísou. Ve štítu kaple jest výklenek se soškou P. Marie s Je-


Obr. 15. Socha sv. Jana Nep. před zámkem v Petrovicích u Rakovníka.

žíškeni. Pod výklenkem nalézá se v rámci černý nápis: Maria, tys naděje naše! Buď zdráva! Prkna štítová jsou vyřezána v jednoduchou ozdobu. Po. stranách vchodu stojí dva stromky višňové. Uvnitř ve studni visí na zadní stěně obraz P. Marie bez rámce. Vedle visí malý obrázek sv. Anny v rámečku.

V dřívějším čase byla tato studánka jen sklenutá, Ve klenutí byl výklenek se soškou P. Marie. Nynější své podoby nabyla


Předchozí   Následující