Předchozí 0081 Následující
str. 78

nákladem rolníka Meisnera z Horosedel, jenž zde hledal uzdravení ve své těžké nemoci. Z vděčnosti věnoval na opravu a zřízení Boží studny obnos 2000 K. Zemřelý petrovický lékař Karel Fišer užíval vody z této studánky k léčení nemocných, podle tr.adice s líspě-


Obr. 16. Boží studna v Petrovicích u Rakovníka.

ehein. Nemocní z daleka přicházeli sem k němu, aby jeho vodoléčbě se podrobili. Dnes užívá se této vody již málo. Ale přes to všechno podržela voda této studánky svou zázračnou pověst a jednotlivci dosud se v ní koupají aneb odnášejí si ji v lahvích domů k domácímu léčení očních chorob.

Voda z této studánky získala Petrovicím jména místa lázeňského. Na starších mapách jsou v obci označovány lázně. Zpráva


Předchozí   Následující