Předchozí 0082 Následující
str. 79

o nich dostala se i do knih. Dokladem uvádím v překlade místo z balneografie od Grrantze, vydané 1777, jednající o Petrovicích. Stojí zde: »Rakovnický kraj. Petrovice, lázně v Čechách. Na statku petrovickém nalézá se studená voda, jež ohřátá jsouc, užívá se


Obr. 17. Vchod na hřbitov v Petrovicích u Rakovníka.

s úspěchem při křečích a slabých údech.« Bylyť zde tedy všechny Podmínky k založení lázní. Bohužel však nenašel se žádný podnikatel, jenž lby byl Petrovice v opravdové lázeňské místo přetvořil. Podáváme vedle jiných vyobrazení (zvoničky dřevěné i zdě-

né sochy, Boží studně, vrata) vyobrazení křížů starodávných, památných. Tvořivá lidová fantasie spojila snad na základě skutečné

tradice tyto kříže pověstí:. Před dávnými léty vznikla ve Václavi


Předchozí   Následující