Předchozí 0116 Následující
str. 113
Dr. Č. Zíbrt:

Nové výzkumy Dra. Fr. Weinera o vyškovské keramice.

(S 12 vyobraz.)

Svědomitá studie Dr. Fr. Weinera, notáře v Konicíehna Moravě, o vyškovské keramice ve shodě s odborným článkem prof. Jos. Tvrdého »Vyškovská keramika a její vývoj«, otevřela správný výhled na výrobu, výzdobu a zejména na nápisy, hlavně německé, vyškovské keramiky. Oba spisovatelé vyvrátili domněnky tendenčně zbarvené o tak zv. německém rázu hrnčířů vyškovských. Dr. Weiner překvapil veřejnost novým výzkumem, úvahou o poměru názvů keramika habanská, hustopečská a vyškovská v Časopise Moravského Musea Zemského, red. Dr. H. Traub.a Dr. V. J. Procházka, 1912, ě. 2, str. 219 a d.

Pokládáme za povinnost odborného časopisu »Český Lid«,, který již tolik článků o keramice československé uveřejnil, upozorniti na důkladnou a směrodatnou další studii Dra. Weinera, na jeho výklad «lovný i na obrázky, které se svolením p. Dra. Weinera p. red. Dr. Traub ochotně zapůjčil. Studie Dra. Weinera, svědčí, jak práce ještě hojně zbývá při obraně svérázného umění lidového, ale pracovníků tak věci znalých a majitelů zároveň sbírek tak cenných jako to vidíme u p. Dra. Weinera, bohužel posud tolik málo. Dr. Weiner nepřestává na mechanickém popisu vzácných těchto památek, jež sbírá po cizích trzích a krámech v cizině. Pátrá po rodokmenech, po rodinných poměrech jednotlivých výrobců. Pak vysvětluje pravděpodobně okrasu figurální i výzdobu čerpanou z přírody nebo podle cizích vzorů. Tím studie p. Dra. Wernera nabývá zvláštní ceny vědecké i umělecko-historické.

Českost vyškovské výroby keramické, která zjevnou byla již na základě údajů loňského článku Dra. Weinera, v Časopise Mor. Musea Zemského uveřejněného, potvrzena v plné míře nejen výstavou, starodávné i novější keramiky vyškovské loni v červnu a červenci ve Vyškově pořádané, nýbrž zvláště studií prof. Josefa


Předchozí   Následující