Předchozí 0176 Následující
str. 175

Památky obuvníků pražských jsou zastoupeny v museu hojně a na vybranou pěknými kusy, pozoruhodnými po stránce kultúrnohistorické. V každém městě pražském býval samostatný cech ševcovský. Ševci novinníci však odlučovali se od ševců vetešníků neboli prtáků, jak jim ode dávna říkali. V archivu král. hlav. města


11. Znak z výsad Staroměstských obuvníků z r. 1734.

Prahy zachovala se celá řada listin, které nás zpravují o rozepřích mezi těmito dvěma sdruženími. Na rozhraní 14. a 15. století bylo ' v Praze ve všech čtvrtích, tehdy městech, 238 ševců novinníků i vetešníků, největší počet příslušníků jednoho řemesla vůbec. — Krejčí bylo 159, kožišníků 136, bychom porovnali nejrozšířenější řemesla jiná. ÍTomek, Dějiny Prahy, sv. III., str. 380 ss.) Cech ševcovský vznikl r. 1391. Již roku 1404 škorpili se ševci a vetešníci ševcovští, smlouvali se r. 1441 (Archiv pražský 992, 210) a dr. Z.


Předchozí   Následující