Předchozí 0181 Následující
str. 180

znamení tří noh, a jméno Panormus znamená »všespěeh, všude spěch*. Ale již na spodní straně dna praehistorických nádob setkáváme se s prostým »hákovým« týmž ornamentem jako se značkou, a v církevním umění středověkém vyskytuje se toto znamení často jako symbol nejsvětější Trojice. Tak tedy pražští obuvníci


18. Skupina na víku boty.

dochovali ve svém oblíbeném cejchu prastarou značku, symbol mnohovýznamný. Viz vyobrazení znaku na pečeti Novoměstských obuvníků z XV. století z doby Vladislava II. (obr. 3), znak na pečetidle z r. 1566 (obr. 4 a 5), na pohřebním štítě Malostranských obuvníků z r. 1591 (obr. 6), na malovaném znaku v privilegiu Staroměstských obuvníků z r. 1629 (obr. 7), na znaku z privilegia obuvníků z r. 1630 (obr. 9), na cínové konvici z r. 1651 (obr. 10), na znaku v privilegiu obuvníků Staroměstských r. 1734 (obr. 11), na znaku v privilegiu z r. 1749 (obr. 8).


Předchozí   Následující