Předchozí 0216 Následující
str. 215

daných a obcí byla zrušena, vyjímajíc některá, která po bitvě bělohorské stvrzena byla od katolických vrchností. Roboty a jiná nesnesitelná břemena byly však císařem zmírněny. Hrabě Serényi


5. Peníz ražený na památku osvobození Vídně r. 1683.

dne 4. května v noci zajat a uvězněn, hrabě Nostic unikl tomu, když na tajné znamení uprchl a hraběti Kaplířovi dáno domácí vězení a zapovězeno mu vzdáliti se z Prahy.

Nemile dotkly se tyto události Kaplířovy cti, na níž vždy si tolik zakládal; těžce nesl, že byl neprávem křivě osočen od lidí, kterým nebyla čest svata, kteří necítí s utlačovanými, kteří neznají pra vdy a spravedlnosti, kterým lež, klevety, ú-tisk a msta byly přikázáním; a až v kořenu svého srdce byl uražen a dotčen tím, že všecky projevy, ve kterých vyslovil nepokrytě a bezelstně politování nad u-tiskovaným lidem poddaným, byly od nepřátel vychytrale zneužity proto, ahy u císaře svého vlivu byl zbaven, podezříván a vytlačen, a v těžké podezření z věrolomství a velezrady uvržen.


6. Hraběoí znak Kap řův.


Předchozí   Následující