Předchozí 0259 Následující
str. 258

J. Staré domy č. 41. a 42. v Nymburce.

tento člen rodiny Kramolínovy veršování o minulosti Nymburka, zvláště o ukrutnostech při zkátze města r. 1631 a 1634, kdež použil jistě starých pamětí, záznamů archivních doslova, pokud je mohl přečísti. Tím nabývá tento doplněk náš důležitosti pro zprávu o díle Kulhánkově.

Na str. 332 uvádí spisovatel o zahynutí osob v roce 1634 při vpádu nepřátelském: »Zahynulo v celku 2196 osob, z nichž bylo 2000 císařského vojska, 5 konšelů, radní písař Jakub Dvorský, 5. obecních starších, městský rychtář Pavel Strom, 5 urozených (mezi nimi Václav Linhart z Nayenberku s dcerou Hedvikou), 68 měšťanů, 21 měšťanských synů a 90 sousedů, tovaryšů, podruhů, žen a děli.« V poznámce zmiňuje se, ze Bílek v Dějinách konfiskace II. 1168 píše bez udání pramene, že povražděno 250 osob. Dovolává se také Zimmlera (Die Zerstörung Nimburgs und grausame Ermordung- der Einwohner. Aus der Epoche Wallensteins. Nebst einem Anhange von den Privilegien der Stadt. Mit einem


Předchozí   Následující