Předchozí 0285 Následující
str. 284

Jiří Šedivej. Ěehoř Vehrcký. Martin Plíšek. Václav Benáeký. Samuel Bitovec. Ambrož Dvořák. Jan Poša. Jan Batisek. Jiří Zdou-ský. Jan Čížek. David Vychouz. Jan Sotiza. Pavel Pleskonos. Václav Richte. Jiřík Hadík. Jan Benáeký. Václav Vojáček. Matouš Krátkej.4)

Z nájemníků: Jan Kopecký. Havel Kroužek. Martin Frid-lancký. Bureš mlinář. Tobiáš Klezl. Marek Sládek. Andres Cihla. Matěj Kolouz. Matěj Ribácek. Václav Mrňavý. Martin Černohorský, z brány. Krištof Meliček. Bartoloměj Plaček. Matěj Čížek. Martin Chládek. Jakub Hrabal. Jan Seháček. Jiří Kolář. Adam Braný. Vavřinec Kujecký. Jilí Chládek.

Mněscký synové: Matěj Bundart, Daniel, bratří vlastní. Matouš Polakmy. Jakub Pašův. Jiří Chauzer. Václav Ribničkův. Jan Slavíkův. Daniel Slavík. Vilt Jebniček. Jan Havránek. Jiřík syn Rathouskýho. Pavel a Daniel synové Libotovský. Jan Milověcius. Václav Šud. Krištov Feliks. Jan Vojáček. Jiří Procházka, pekař.

^Řemeslníkův, ve mlejně: Václav Nádvorník, stárek. Pavel prášek, Václav Horský. Pavel mládek. Matěj Huršt. Jan Chrnostic. Viktorin z Prahy. Martin Střela. Jan Buštovil.

Ševcův, sládkův, kovářův, soukeníkův: Daniel Pelikán. Václav z Hrátce. Jan Puněochář. Pavel Pokorný. Jakub Svoboda. Jan Švec. Petr Zaškodní. Vilt tovaryš kovářský. Jiří, tesařský učedlník. Jan Barsky Janečky. Václav Bachus.

Z podruhův: Jan Šrotíř, Jiří Cihlář. Jakub Čočka. Martin Stodola. Jan Pacholek. Jiřík Buňák. Jan Podaný. Mikoláš Pacholek. Daniel Muzikář. Jan Hofmanů. Jan Mlejnek. Havel s Kovanie. Václav ze Zboží. Dej jim Pán Bůh lehké odpočinutí a slávu věcnou.

Nejponíženější služebník sepsal pro památku tuto věc, Ondřej KramOlin Nymburský, mněšťan veršovec.

K. Zástěra:

Z dějin tabáku na panství Rychmburském*) v polovicí století XVIII.

V 18. a začátkem 19. stol. nebylo kouření tabáku tak oblíbené jak dnešní dobu. Spotřeba nebyla veliká, neb naši předkové spokojili se s »dýmkou krouceného« aneb »šňupcem rape«. V minu-


*) Zimmler, str. 30—31: Simon Schnekh, Valentin Lischkä, Jakob Rzezek, Samuel Pinezerna, Johann Bohdaneczky, Wenzel Sosma, Johann Luniak, Cyprián Theofil, Wenzel Piskolhodský, Michael Muldny, Nikolay Raczek, Mathias Czahlowsky, Martin Brodsky, Gregor Woseeky, Ambros Dwoyak, Johann Botiezek, Georg Zdanskv, David Wichkus, Johann Kotiza, Georg Hafik.
*) Z archivu města Skutče.

Předchozí   Následující