Předchozí 0325 Následující
str. 324

zvolá: »Což bych s m dělala, vrátim 31, ale musí si 31 vyplatiti.« Na to udělá křidou na podešvu kolečka a kolik jich udělala, tolik musí na podešev majitelka položiti peněz. Žena ta má na výplatu již připravené zvláštní peníze. Dává na kolečka troníky, plíšky a falešné peníze. Teď počnou se s ní ostatní hádati, shazují měcř i plíšky a chtějí samé stříbrné peníze. »Křída je bílá, chceme bílé peníze.«

Mezi pobízením a smlouváním »skoupé« ženy, »dobírají« si ji ostatní, že je lakomá; bohaté říkají, že je chudá, že nemá ani pe-


3. Tvrdá zem. Okopávačky zemiakov v Párnici (v Orave).

níže. Této hádce učiní konec babička; myslí, aby již ženy nechaly, že dala na podešev dosti, a přimlouvá se, aby jí byla bota navrácena, což se také stane. Navrácením boty, jsou jí též navráceny peníze, kterými si ji vyplácela. Toto »zouvání« trvá dosti dlouho a jest zvláště oblíbeno. Vrácené peníze si žena neponechá, dá půl anebo všechny babičce, za to, že se za ni přimluvila.

V sousední obci Boru dávají za toto výkupné sloužiti mši.

Co chvíle, vytrácí se vždy jedna žena při hostině a rozbíjí o dvéře připravený již hrnec; »aby bylo to dítě bohato.« Čím více střepin z hrnce, tím více bude míti dítě peněz. V Záblatí (Vodňany) rozbíjejí ženy hrnce, které sebou z domova nesou, při svém příchodu o dvéře, také aby bylo to dítě bohato.


Předchozí   Následující