Předchozí 0354 Následující
str. 353
Dr. Čeněk Zíbrt:

Pamětí a lidové podání o Kocourkovu.

S vyobrazeními.

Zahajuji pokračování žertovných zkazek a škádlivek o Kocourkovu, o tomto středisku všech podařených i nejapných vtipů. Uveřejnil jsem již výklad srovnávací o podobných pověstech cizích i tx Slovanů, s obrázky, jak na př. vytahují Kocourkované obecního býka na věž, aby spásl tam narostlou trávu.

Tento článek bude sbírati všecku, třeba již známou, látku o Kocourkovu, z tištěných, lidových a umělých podání. Podržím pravopis rozmanitý i zvláštnosti slohové z předloh, odkud vybírám látku.

Především čerpám ze zábavného časopisu Kocourkovan, abychom seznali, proč se Kocourkov takto jmenuje.

Kapitola, v níž se vypravuje, kterak dali městu jméno Kocourkov.

Jest to prapodivné a na rozum to nejde, kterak a jakým spů-sobem toto město tak slavné dlouho jméno nemělo, tak že lidé cestu kolem beroucí jemu ani na jméno přijíti nemohli. I stalo se, že kdysi se tu v celém městě myši t. zv. německé zahnízdily a bylo jich tu plno. I rokováno dlouho, jak té bídě odpomoci, až tu ípřišel muž jeden ze země cizí, který slyše lamenty a naříkání nad věcí touto, nabídl konšelům zvíře divné, které sotva z pytle vyskočilo, počalo myši krutě stíhati a rdousiti. I byla po městě radost veliká a cizinec obtěžkán zlatem a stříbrem přehojným. Kočka pilně chytala a vyčistila radnici za den. Tu napadlo slavné radě, co jí mají dávati, až myší nebude. Vypravili tedy jízdného posla za prodavačem, aby se nato vyptal. Jezdec dohoniv tohoto, volal už z daleka: »Co bude jísti?« Cizinec však jsa synem národa vyvoleného a nedoslýchaje, zvolal »vas?« Obrátiv koně, prchal posel do města, zvěstuje hrozná slova, jež cizí muž pronesl, že »kočka pak bude jísti vás«.


Předchozí   Následující