Předchozí 0363 Následující
str. 362

vůně se nají.« Dobrodinec ten již dal z kuchyně stropem dvě díry prodělat, a chudé bude na podstřeší do té vůně pouštět.

Již po nějaký čas jdou stížnosti z Kocourkova, jak tam pro nedostatek strun (ne siee strun, ale peněz na ně) v nynějších špatných vejdělkách hudební umění den ode dne víc a víc hyne, a — tak říkaje — skoro již jen na stržkách se drží. Od té doby však, co


6.. Jeden měšťan v Kocourkově se nadýmá.

tam slavná pověst o Paganinovi se rozlehla, nedostatek ten stal se módou, a tím líbezné hudební umění zas pookřálo. Také tam skoro každé housle již jen o jediné struně se spatřují. Mnohé arciť mají dvě struny, ale ta druhá jest jen, aby kobylka tak lehce nepadla. Kdo jen trochu jde na čest, styděl by se tancovat při houslích, jenž mají všechny čtyry struny; houslist, který umí jen na čtyry hrát, není tam za žádného umělce uznáván. Jakýs hlubokomyselný Ko-courkovan spouští se ještě dál, a chee — co nevidět — dát se v koncertu slyšet na housle, jenž nižádné struny nemají. On také ehce potom chlapce chudých rodičů v tom vyučovat, a tak co památku po sobě Koeourkovanům velmi laciné muzikanty zanechat.

Také z Kocourkova nyní pro pohodlí pocestných každého týhodne jezdí pravidelná příležitost, vůz, na němž zvláště pro ženské jest dobrá jízda, právě také tím, že za ním pokaždé jede ještě pět vozů se širokými boky zřízených k převážení jen samých ška-tul, kartanů atd. atd. atd.

Také v Kocourkově největší móda je, po šatu a hlavě si


Předchozí   Následující