Předchozí 0029 Následující
str. 26

tehdy Jan Smetana (říkali mu »povětrný mlynář«), který z něj odváděl obci 20 zl. a vědro piva. Nynější břestský »větřák« byl vystavěn teprve r. 1865 na místě dřívějšího, který shořel. Toto datum je vyřezáno na nasýpacím; koši. Mimo to jsou na koši vyřezána začáteční písmena J. D., což značí Josefa Danka, tesaře, který vystavěl mlýn, a plné jméno Josefa Šípa, majitele mlýna.


Bývalý »větřák« v Řikovicích. — (Foto: Florian Zapletal.)

Na bilanském »větráku« je zobrazen slezský selský hrdina Ondráš, syn fojta Šebesty z Janovic, »pán Lysé Hory« a jeho přítel Juráš, který zabil ze žárlivosti 31. března 1715 Ondráše v hostinci Horákově ve Sviadňově u Místku jeho vlastními obuškem (reprodukce bilanského Ondráše a Juráše v citovaném »Kro-měřížskémí okresu« str. 281). Toto zobrazení svědčí o značném stáří bilanského mlýna, není však důkazem, že se oba vůdcové selského povstání slezského lidu skutečně zatoulali až na Hanou.


Předchozí   Následující