Předchozí 0030 Následující
str. 27

V okolí Kroměříže vypravuje se na několika místech, že prý se tam Ondráš a Juráš opravdu zdržovali, ba chodili prý i do Kroměříže na ostoroBtřelecké slavnosti »střílet ku ptáku«. V Bila-nech samých není však takové pověsti. Domnívám se, že podobu Ondráše a Juráše zanesli do Bilan potulní dovední tesaři, kteří snad zbudovali tento »větřák« (a také jiné) i. kteří vycházeli z hornatého kraje, proslaveného odvážnými činy obou slezských junáků.


»Pavlači« mlýna v Břestu. — (Foto: Florian Zapletal.)

Větrné mlýny*) snja Hainé jsou o jednom i dviojím složení (na jednom se šrotuje, na druhém mele). Mlynáři šrotují a melou obilí (tedy mlýny obilné) pro vlastní potřebu i pro okolní hospodáře (mletí selské). Ale toto mletí samo neuživí mlynáře. Je


*) Pozn. red. Po 24 léta, kdy řídím Český Lid, prosil psem, vybízel, aby mně byly podávány zprávy, kde ještě se udržují větrné mlýny. Marně, nikdo mi neodpověděl. Proto mi přichází důkladný článek vhod! Tak ještě vůbec v české literatuře (mimo kusé zmínky historické a sem tam vyobrazení) nebyly větrné mlýny věcně a odborně popisovány. Prosím znova všecky čtoucí, aby mi posílali podobné popisy a kresby, fotografie větrných mlýnů v celé republice i s pověstmi o nich, a s výčtem jejich majitelů, s upozorněním ma stavební zvláštnosti, s .poukazem na výzdobu. Rád bych vydal zvláštní knížku samostatnou ,o primitivních mlýnech větrných, jejichž úplné zkázy a naprostého vyhynutí bez náhrady jistě si v době nedaleké vyžádá moderní mlynářský, strojový průmysl! Č. Z.

Předchozí   Následující