Předchozí 0075 Následující
str. 72
Antonín Šorm

Hřbitovní plevel.

(Podivná hřbitovní nápisy.)

Do teskné nálady dušičkové vnáším několik příkladů, pak podivně bývaly psány nápisy hřbitovní. Ručím .za věřntoBit cípisů. Podávám tím zátroveň ukázku ze své bohaté sbírky.

Po válce v' roce 1866 postavili u Litomyšle křížek pruskému vojákovi, který zemřel ne právě hrdinskou smrtí, totiž přejedením. Na křížku bylo napsáno:*)

Zde leží Prus, snědl kozy kus, až mu praskl jeho iiácek, pochován je na ten plácek.

Na Plzeňsku v několika obměnách vyskytoval se v minulém století ěastěji tento, bezděky nedůstojný, nápis: Uvadla růže, uvadl květ, Kateřina Vondráčková, pětadvacet let. Byla malá, ale vostrá, zůstane z ní jenom kostra! Na některých nápisech byla prý tato charakteristika zemřelé delší; mohl by mi někdo1 sděliti více?

Ve východních Čechách na jednom hřbitově v koutě sebevrahů piSátay byly do kamene tyto verše: Tady leží Vašáková Otyla, co ten fosfor jedovatý vypila!

K. DiGistál-Lutinov ve své sbírce nápisů, otištěných v »Arše«, zaznamenal nápis prý z ProistějovskaC?): Už je po všem. Tělo ztuhlý Anna Macek číslo dvacet, prodej uhlí!

Jedan z vysokoškolských studentů zaslal mi tyto -nápisy, neudal však, kde jich získal; tvrdí, že je opsal přímo ze starých 'omšelých náhrobků. Na hrobě hostinského:**) Poutnice, postůj u tohoto místa, kde šenkýř Křen spí blahoriodý, jenž ve všem následoval Krista, a jak on, víno dělal z vody. Náhrobek ten zříditi dala vdova po kupci Sternu z Prostějova. Jej znal kde který forman, z Hané, odpočinutí věčné dej mu, © Pane!

Na hrobě učitele: Pod zemí zde dole odpočívá učitel íákoědo-poile, jenž denně, mimo- sobotu a středu, vštěpoval dětem abecedu, pomocí slabikáře a metly, ve zpěvu cvičil mládence a panny a v kostele hrával na varhany. Však dostal souchotě a zhub na, zemřel jest dne 10. dubna. Oplakávají ho v hoři, příbuzní v Ohotěbioři.

Z doby formanů: Tady leží forman Botka, nevěděl, kde smrt ho potkej v sedm ráno vyjel k mám a v osm byl ten tam.

Josef Brož

Ruka s mečem, odznak práva městského, tržního a soudního.

(S 1 vyobrazením.)

Známo, že u nási, jako v celé západní Evropě, pokud trvala městská práva, kdykoliv nastávala soudní doba, vyvěšovali podle


*) Srv. Sezníček, Mandel šelmovství a kousků Krakonošových, stať: Když byli Prajzi v Čechách.
**) Pczn. red. Tvrdil bych určitě, že je t» ukázka žertovných umělých skladeb, jaké se zálibou byly ve druhé polovici 19. stol. skládány. Divné již jméno1 Křen a vtip o vodě a vínu pro zasméiní, nikoli na hrob!

Předchozí   Následující