Předchozí 0076 Následující
str. 73

středověkého* zvyku ma radnici rubu s mečem, na znamení, že soud zahájen a že všeliké výtržnosti jsou aakázátny. Totéž činili i před zahájením výročního trhu, kdy výtržnosti častěji sé přiházely a zvlášť přísně trestány byly. V některých městech zachoval se tento zvyk podnes a vytyčují ruku e mečem na radnici tak, jako v jiných městech počátek trhu loznamují, vyvěšujíce červený prapo-reček.


Ruka s mečem o výročním trhu na radnici ve Vlachově Březí. Kreslil prof. Josef Brož (Plzeň).

Přiložený obrázek podává, doklad, jak se to děje podnes v městě Vlachově Březí. Osada byla na přímluvu domácího vladyky Oldřicha Malovce r. 1538 králem Ferdinandem I. povýšena^na městečko se třemi jarmarky, k nimž v pozdější době přibyl čtvrtý, každý ».s osmi diny pořád sběhlými a frejuinkem ohyěejným*, teda vždy s osmidenní lhůtou, kterýž přídavek do nedáyna v kalendářích byl uváděn. Tomuto dodatku nemožno za dnešních časů, kdy výroční trh sotva poledne se dočká;, náležitě rozuměti. Uvěříme tomu jen po výkladu dra Wintra (Kulturní obraz čas. měst. I., 591), kde praví, že


Předchozí   Následující