Předchozí 0103  
str. 100

štípali, jak byly v kůře, na »půlky«. Na obvodě každé půlky naměřili pak rozpětím prstů »pídě«, ke konci každé pídě přiložili směrem ke středu polena sekyrku na píď širokou a s ostřím okrouhlým


Obr. 1. Šindelářova sekyrka.


Obr. 2. Šindelářova palice.


Obr. 3. Babka.

(obr. 1.) a polenoi údery palice (obr. 2.) rozštípli. Každou štěpinu, na_ píď širokou, zase rozpůlili a obě její půlky rozčtvrtili, takže z jedné pídě naštípali právě 8 šindelů asi % coule tlustých.

Taktd rozměřovali a štípali všecky nařezané špalky, aby nezbylo mnoho odpadků; zbytky polen pak rozštípali od oka nia


Předchozí