Předchozí 0021 Následující
str. 18

kago Obščestva, V. I. 1914, V. II. 1915, V. III. 1916, Petrograd; s. 216, 577, 591, 663, 979, 1097, 1101, 1145; Van Gennep, Les rites de passage, 1909, p. 72; Frazer, Le rameau ďor, p. 38; Meringer, Omphalos, Nabel, Nebel, zvláště důležitá část Die Na-belschnur im Volksaberglauben, s. 45. Worter und Sachen. Band V., Heidelberg, 1913. Počet kmotrů. Kuzelja VIII. 47, 195; By-stroň 90; Zelenin 959. Kmotrům vykají. Bystrou s. 88. Dárky, které přinášejí kmotři. Kuzelja VIII. s. 47; Zelenin, s. 29, 106, 137, 311, 981. Dítě podají do okna. Kuzelja VIII., s. 52; Onyšěuk, Z nar. žitja Huculiv, Mater, do ukr. etn. T. XV., Lviv, 1912, s. 100; Bystroń s. 133. Dítě kladou na stůl. Bystrou s. 99; Mariánů 52. Dítě kladou na kožich. Sumcov N., O slavjanskich narodnych vozzrěnijach na novoroždennogo rebenka. Žurn. Min. Nar. Prosv. 1880. Nojabr', s. 82; Bystroň, 102; Zelenin s. 60, 69, 375, 987, 1161. Dítě kladou na chléb. Marianu Nascerea s. 52; srv. Bystroň s. 98. Bití novorozeného dítěte. Bystroň 104; Onyščuk s. 97. Kladou dítě pod práh. Bystroň 97; Onyščuk s. 99; srv. Čajkano-vic. Studije religie i folklora, Beograd, 1924, s. 127, 177. Inscenování prodeje dítěte. Kuzelja VIII., 60; Zelenin 968; Bystroň 134. Jídla na krtinách. Kuzelja VIII. 57; Zelenin 190, 450, 532, 984. Úvod. Kuzelja VIII. 204; Bystroň s. 66. Charuzina V. Programma dlja sobiranija svěděnij o rodilnych i krestilnych obrjadach u russkich krestjan i inorodcev. Etnografičeskoje Obozrěnije 1904, LXIII, s. 128.

Ot. Svoboda:

Sv. Mikuláš na Habrsku.

V předvečer svátku sv. Mikuláše chodí chasa »za mikuláše«. »Mikuláš« oblékne si bílou sukni a přes ni mužskou bílou košili, na zádech má buď bílé prostěradlo nebo barevnou pokrývku, na hlavě papírovou biskupskou čepici a v ruce hůl. Průvodčí jeho nejsou všude stejní.

V Habrech doprovází štědrého světce »anděl« v bílé roucho oděný, s dárky v košíku a »čert« s obličejem začerněným, s řetězem a metlou v ruce. Mikuláš a anděl vejdou do světnice, čert zůstane v síni. Biskup vyptává se rodičů na dítky, vybídne je k modlitbě, a slyší-li chválu a umějí-li se dobře modliti, z košíku andělova je podaruje. Není-li s dětmi spokojen, zavolá čerta a ten je metlou vyplácí.

Po městě chodí více »mikulášů«. V některé skupině doprovázejí biskupa vedle obligátního anděla a čerta též »medvěd« v kožiše srstí navrch obráceném, jehož čert vede na řetěze, a »smrt« v bílé prostěradlo zahalená s kosou v ruce.

V Miřátkách chodí jen Mikuláš sám.


Předchozí   Následující