Předchozí 0143 Následující
str. 140

tečku kvíteček a prosila bych o jeden taneček. Ne o jeden ani o dva, ale od večera až do rána, to bude pro vás, pane družbo, čest a chvála. Kdybych měla stoličku, dala bych vám hubičku; až vyjdeme před dům, tak vám jich dám sedům.

Vítám vás všecky napořád, kdyby vás zde bylo sto anebo padesát, já vám chci všechněm po kytičce dát.

Co, pane ženichu, předně se vás ptám, nežli vám ten šáteček s tou kytičkou dám. Co vy máte nejraději? Ten šáteček, tu kytičku nebo vaši paní nevěstičku?

Tady vám dávám ten šáteček s tím kvítím, ať se vás ta láska chytí. Ať se vás ta láska drží až do smrti. Amen.

Co vy, pane družbo, předně se vás ptám, nežli vám ten šáteček s tou kytičkou dám. Jestli vy mě vezmete na jeden taneček, ne na jeden ani na dva, ale od večera až do rána, to bude pro vás, pane družbo, čest a chvála. Jestli vy mě neve-mete, však se na to podíváte, že já vám váš zelený věnec vezmu, skovám a do smrti vám jej nedám. Já jsem v Praze nebyla a svět jsem neprošla, až do Prahy půjdu a svět přejdu, tak vám to lepší vypravovati budu. Kůň má čtyři nohy a čtyři podkovy a přece někdy klesne, a já ubohá dušička mám než jednu pusu a na tu se spolehnout nemohu. Jestli jsem něco nedořekla, nebo-li prořekla, odpuste.

Al. Věnc. Žítek:

„Pohádky" (hádanky) z r. 1825.

AI. Věnceslava Zítka, Odměna mravným a pilným dítkám ? vzdělání, prospěchu i vyražení od ... V Slaném, 1825, str. 118 ad. Jsou to lidové pohádky původní i pohádky uměle složené, zejména s náboženskou tendencí, dále hádanky žertovné, vtipkující. Nejsou některé docela nové.

1. Která písmena je v abecedě nejposlednější? Odp.: 'to ě.

2. Kdy koza bečela, že ji mohl celý svět slyšet? Při potopě světa v korábu.

3. Která věc, byť by se dvacetkrát opakovala, přec jen se líbí? Dobrodiní.

4. Kdy mlynář vodu pije? Když nemá vody.

5. Jak udělám z dvou hůlek deset, abych je neohnul, nezlámal ani nerozřezal? Když je přes sebe položím.

6. Kdy zajíce bolívají zuby? Kdykoli ho pes popadne.

7. Jakých stromů je ve světě nejvíce? Křivých.

8. Co se od krajíce chleba nejí? Co se ještě v ruce drží.

9. Která z dvouhlásek je nejsilnější? Ou; protože ní koně i voly udrží.


Předchozí   Následující