Předchozí 0142 Následující
str. 139

neučinil, předně na hlavě, na nohou, tak na celém těle mém. Amen.

Ježíš, Maria, Josef, prosím bys mě uslyšel a přijmi tuto jmenovanou osobu u Panny Marie. Matičko boží, sv. Alžběto, sv. Jene Křtiteli, sv. Filipe a Jakube, který vždycky při mně stojí a za mě prosí, abych v této bolesti uzdravena byla, předně v krku, v rukou a na celém těle mém.

Ježíš, Maria, Josef, Pane Ježíši Kriste, uslyš a přijmi tuto jmenovanou osobu Josefu. Panno Maria Matko naše, sv. Jene, ßv. Filipe a Jakube, kteří vždycky při mně stojí a za mě prosí, abych této bolesti na celém těle mém osvobozena byla. Amen.

Na to se pomodlí pěti ranám Krista Pána, pětkrát otčenáš a zdrávas Maria a Věřím Pána Boha. Amen.

Jar. Janata:

Přání „droužky" na Kralovicku.

Ve spisku M. Lábkové: »Lidová svatba na Plzeňsku« se uvádí »přání družičky«. Podobné s hlavním motivem mám zapsáno přání »droužky« z Krašovic (v jižní části pol. okresu kralovického). Podávám je tak, jak mně bylo sděleno Albínou Karlovcovou z Krašovic (221etou). Tato přání se užívají zde ještě nyní. Připomíná skládání rychtáře milčického Frant. J. Vaváka.

Vítám vás všecky napořád, kdyby vás zde bylo sto anebo padesát, já vám všechněm chci po kytičce dát. Vítám i děkuji vám, drazí přátelé, že jste se ku dnešní svatbě zúčastnili. Předem ale přistupuji k vám, páni rodičové, bych vám jménem pana ženicha i panny nevěsty poděkovala.

Děkuji vám za všecky bolesti a strasti, které jste pro ně až do dnešního dne vytrpěli a zvláště za vaši lásku, kteroužto chceme pány snoubence doprovoditi až ku svatostánku.

A vy, pane ženichu, předně se vás ptám, nežli vám ten šáteček s tou kytičkou dám. Co raději máte? Ten šáteček, tu kytičku nebo vaši z nejmilejší pannu nevěstičku?

To se mně od vás, pane ženichu, velice líbí, že všecko ode mě přijímáte, ničeho nezavrhujete a vaši z nejmilejší nejraději máte. Zde vám dávám šáteček, v tom šátečku kvítí, ať se vás ta láska chytí, ať se vás ta láska drží do nejdelší smrti vaší; dej vám Pán Bůh štěstí a mně ještě lepší.

Co vy, pane družbo, co vy tu tak smutně stojíte, snad na vaši z nejmilejší nějaký zármutek máte ? Nemějte, nemějte, na mě všecko dejte, já se budu o všecko starati, kdybych si měla nohy pod kolena ulámati. Zde vám dávám šáteček, v tom šá-


Předchozí   Následující