Předchozí 0141 Následující
str. 138

Ö matko milosrdenství, Maria Panno, svatý Jene Křtiteli, svatý Filipe a Jakube svatý Jene, Miláčku Páně, a svatá Alžběto, orodujte za mne (hříšného před Bohem, možno-li, necht mne uzdraví. ? tomu mně dopomáhej Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Amen.

(Následuje 5 Otčenášů a Zdrávasů, pak Věřím v Boha.) Bože, ochraň mne ode všeho zlého, a těch bolestí, zvláště ale studeného jedu.

Zaklínám tebe, studený jede, skrze hrob, do kteréhož Ježíš Kristus položen byl, Bože do Tvé ochrany poroučím tělo a duši mou. Amen.

Zaříkávání toto má říkati nemocný sám, když to umí nazpaměť, neumí-li to, tedy mu to někdo předříkává; nemůže-li však ni to opakovati, má se při tom modliti.

Jiří Čarek:

Modlitba proti studenému jedu.

Uložena je v museu města Chocně odb. učitelem ?. ?. Pru-dičem.

Poznamenání sv. kříže: Zaklínám tebe, studený jede, skrze Pána Krista provazy svázaného a na kříž zvýšeného, na kterém jest umříti ráčil a tak země (?) poručil v moc Kristovu. Amen.

Zaklínám tebe, studený jede, skrze Pána Krista znamenaného hřeby, které skrze jeho ruce a nohy probité jest byly. Amen.

Zaklínám tebe, studený jede, skrze svatou korunu, která spletena a na jeho svatou hlavu postavena jest byla a hrozně přibita. Amen.

Zaklínám tebe, studený jede, skrze jeho muka a jeho pře-hořkou smrt a jeho surové bičování. Amen

Zaklínám tebe, studený jede, abys mně žádnou škodu a to na mém těle mně neuškodil. Amen.

Zaklínám tebe, studený jede, skrze Pána našeho Ježíše Krista, abych od této bolesti osvobozena byla. Amen.

Zaklínám tebe, studený jede, skrze soudný den a přesvatou moc nade mnou; který nad živými, nad mrtvými panuješ. Amen.

Zaklínám tebe, studený jede, skrze muka Pána našeho Ježíše Krista, který í pro mě a pro celý křesťanstvo trpěti ráčil. Amen.

Zaklínám tebe, studený jede, skrze jeho přehořkou smrt a surové bičování, abys, studený jede, na mně žádnou škodu


Předchozí   Následující