Předchozí 0298 Následující
str. 295

Drobné články.

Čenek Zíbrt:

Mjistře nad mjistry vyhučenyj...

Potěšil mne v Jindřichově Chodském zpěvníku zápis dekla-mační hry, takořka už zapadlé a zapomenuté, a to tím více, že já vydav Hagadu, Ohlas obřadních písní velkonočních (Praha 1928), nenašel jsem vůbec zapsaného nábožného říkání z Chodska: »Mjistře nad mjistry vyhučenyj ...«

Vylíčil jsem velikonoční obřady v židovské domácnosti. Hospodář na konci obřadů připojuje číslové otázky: Co jeden? Jeden jest Bůh na nebi, jehož všecko velebí.. . Dvě? Dvě jsou desky kamenné, prstem božím napsané .. . Praotcové tři byli, víru o Bohu šířili. .. Čtyři pramatky my máme, jména jejich dobře známe '. . . Pět knih, ty psal Mojžíš sám, svatým učením jsou nám.. . Mišna v šesti dílech učí, co židovstvu konat sluší. .. Sedm, týden dělá dní. .. Osm značí lhůta obřízku . .. Desatero přikázání dal Bůh lidem ? požehnání. Jedenáct hvězd jak se klaní, viděl Josef v nočním spaní. . . Dvanáctero pokolení čítal národ vyvolený. . . atd. atd. Je to počítací řetězová píseň, původně židovská, která pak přešla do prastarého lidového podání světového, kde vyrostla přerozmanitá verse řetězových otázek: Co jeden? (Echad mi jodea). Doklady jsou ve všech řečech, v lidovém podání všelidském, doklady cizí, slovanské, staročeské a československé (zajímavé číslové otázky J. A. Komenského atd.). Zajímavé jsou vážné písně počítací řehořské (blažejovské) a mikulášské i pak jen laškovné ... Nezapomněl Jindřich ani na Hagadu světovou!

Nábožný říkání: »Hra na mjistra ha vojáky.« (Zpívávali učitel se žáky, když chodili na sv. Řehoře dům od domu a vybírali dárky i peníze.)

Mjistře nad mjistry vyhučenyj, ve všech školách vycvji-čenyj: Pověz m ji, co- je to Jeren? Jeren je Pámbů, keryj kraluje nad nám ji!

Mjistře nad mjistry vyhučenyj, ve všech školách vycvji-čenyj: Pověz mji, co sú to dje? (Podle 1. taktu:) Dje tabule Mojžíšovy, (podle 2. části:) Jeden je Pámbů, keryj kraluje nad námji!

Mjistře nad mjistry vyhučenyj, ve všech školách vycvji-čenyj: Pověz mji, co sú to tři? Tři svatý patriarchové, dje tabule Mojžíšovy, Jeren je Pámbů . ..

Mjistře atd. Pověz mji, co sú to štyry? Štyry evankeli-stove, tři svatý patriarchové, dje tabule Mojžíšovy, Jeren je Pámbů ...


Předchozí   Následující